Utställningsproducent

Utställningsproducent

Utställningsproducenter sätter ihop utställningar. Det finns många sorters utställningar, bl a  auktionsutställningar, vetenskapliga utställningar, produktutställningar, utbildningsutställningar och mässor av olika slag.

Utställningsproducenter arbetar inte endast med utställningar, de arbetar även med andra event och ibland också inom filmproduktion. Man kan arbeta med utställningsproduktion på museer eller på företag som sysslar med utställningar samt på auktionshus. Utställningsproducenter gör allt oftare även virtuella utställningar.

Allt oftare krävs det att man kan skapa egna tredimensionella utställningsmodeller. Man behöver ha kunskaper i receptionsstudier, det vill säga hur besökare uppfattar utställningar, man behöver också förstå sig på rums-, arkitektur- och kommunikationsteori samt kunna hela produktionsprocessen för en utställning.

Utställningar i museiverksamhet är en central del. Utställningsproducenter på museer behöver ha kunskaper i det publika museet och behöver ha stor kunskap i museipedagogik.

Utbildning

Någon form av eftergymnasial utbildning med inriktning på utställningar eller erfarenhet av utställningsproduktion krävs för att kunna jobba som utställningsproducent.

Ofta krävs det en utbildning på högskolenivå, ofta från Institutioner för kultur- och medievetenskaper.

Relevanta akademiska utbildningar på grundnivå (kandidatprogram) är ofta både teoretiska och innehåller praktiska moment i form av utställningsproduktion. Även yrkespraktik på ett museum kan ingå i utbildningsupplägget.

Lämpliga utbildningar kan även finnas inom yrkeshögskolan eller KKU.

För den som vill studera utställningsgestaltning på akademisk nivå finns det ett antal olika utbildningar att välja på, både i Sverige och utomlands. Det finns både program och enstaka kurser med inriktning på rumslig gestaltning och utställningsarbete.

Ämnet är till sin natur brett och kurserna tar avstamp i såväl teater, konst, digitala medier som museernas traditionella kunskapsområden. Flera universitet ger kurser i museipedagogik och utbildningar i museologi på avancerad nivå (magister eller master) men då måste man först ta ut kandidatexamen.

Det finns även andra sätt att utbilda sig.

Som utställningsproducent blir man aldrig färdiglärd. Man måste ha passande utbildningsgrund för att börja arbeta som utställningsproducent, men man måste hela tiden hänga med i den nya utvecklingen och anpassa sig. Det krävs erfarenhet från utställningsarbete och viljan och förmågan att kontinuerligt vidareutbilda sig också, dvs utvecklas i sitt yrke.

Grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.