På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Utställningsproducent

Utställningsproducent

Utställningsproducenter sätter ihop (gör) utställnignar. I fall det handlar om en konstutställning, kallas man ofta för curator. Dock finns det många andra sorters utställningar: auktionsutställningar/visningar; vetenskapliga utställningar; produktutställningar (när företag presenterar sina produkter eller tjänster); utbildningsutställningar; mässor, ex. bokmässa är på sätt och vis en "bokutställning".

Arbetsuppgifter och arbetsplatser
Utställningsproducenter arbetar inte endast med utställningar, men även med andra event och ibland också inom filmproduktion.
Utställningsproducenter kan arbeta med utställningsproduktion på eller för museer (t.ex vara anställd på Kulturförvaltningen inom en kommun) eller på företag som sysslar med utställningar och/eller mässor samt på auktionshus. 
Utställningsproducenter gör nu för tiden allt oftare virtuella utställningar.

Färdigheter och personliga egenskaper
Allt oftare krävs det att man kan skapa egna tredimensionella utställningsmodeller.
Kunskaper i "receptionsstudier", det vill säga hur besökare uppfattar utställningar; man behöver också förstå sig på rums-, arkitektur- och kommunikationsteori samt kunna hela produktionsprocessen för en utställning.

Utställningar är en central del av museiverksamheten. Utställningsproducenter på museer behöver ha kunskaper i det "publika museet" och kunna, förutom utställningsteori och utställningsproduktion, även museipedagogik.

Utbildning

Någon form av eftergymnasial utbildning med inriktning på utställningar och/eller erfarenhet av utställningsproduktion krävs för att kunna jobba som utställningsproducent.
Ofta krävs det dock en akademisk utbildning, dvs utbildning på högskolenivå, som ofta finns på Institutioner för kultur- och medievetenskaper (som i sin tur finns på flera olika svenska högskolor/universitet).

Relevanta akademiska utbildningar på grundnivå /kandidatprogram/ är ofta både teoretiska och praktiska, dvs innehåller praktiska moment i form av utställningsproduktion; även yrkespraktik, t.ex på ett museum, kan ingå i utbildningsupplägget.

Lämpliga utbildningar kan dock även finnas inom andra skolformer, ex. på yrkeshögskolan eller inom KKU.

För den som vill studera utställningsgestaltning på akademisk nivå finns det ett antal olika utbildningar att välja på, både på högskolorna/universiteten i Sverige och utomlands; det finns både program och enstaka kurser med inriktning på rumslig gestaltning och utställningsarbete. Ämnet är till sin natur brett, och kurserna tar avstamp i såväl teater, konst, digitala medier som museernas traditionella kunskapsområden. Flera universitet ger kurser i museipedagogik och utbildningar i museologi på avancerad nivå (magister eller master) men då ska man först ta ut kandidatexamen.
Ex. kan man läsa ett program Kultur, samhälle och mediagestaltning för att få kandidat- och sedan magisterexamen alternativt kan man läsa kortare kurser med inriktning på rumslig gestaltning. Utbildningen är tvärvetenskaplig och tvärmedial och innehåller både teori och praktik: skriftliga uppgifter, ateljéarbete och praktiska moment (med särskild betoning på utställningsarbetet).

Ännu ett exempel på ett möjligt utbildnigsalternativ: ett program i museologi med inriktning på museiverksamhet och kulturarv, på kandidat- eller magisternivå och det är fördelaktigt om man går även till en vidareutbildning - på forskningsnivå.

Fortbildning och arbetslivserfarenhet
Som utställningsproducent blir man nog aldrig färdiglärd. Man måste ha passande utbildningsgrund för att börja arbeta som utställningsproducent, men man är inte klar när man kommer ut från utbildningen. Det krävs erfarenhet från utställningsarbete och viljan och förmågan att kontinuerligt vidareutbilda sig också, dvs utvecklas i sitt yrke.

Lön/Tjänster-och-service
Medellön för verksamma inom "Tjänster & Service" i Sverige var år 2016 ca 31500 kr/mån. Källa: Svenskt Näringsliv.

Visste du att...?

Stockholm Furniture Fair anses av många experter stå för världens största event för skandinavisk design.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.