Scenograf

Scenograf

Scenografen (art director) utformar scenmiljöer och kläder för teater, film och TV. Allt som syns på teaterscenen eller i filmad dramatik, alltifrån scenrummets ljus- och färgsättning och inredning till enskilda föremål eller detaljer i klädseln, hör till scenografens ansvarsområde.

Inom "film" ansvarar scenografen för filmens utformning av olika miljöer, både vad gäller studiobyggen och förändringar på inspelningsplatsen utomhus.

Som scenograf måste man kunna använda sig av målarens, skulptörens eller arkitektens konstnärliga uttrycksmedel. Scenografin, det vill säga dekor och rekvisita, är tillsammans med många andra konstnärliga uttrycksmedel en del av den dramatiska framställningen. Därför samarbetar scenografen med många olika yrkeskategorier inom teatern bland annat med skådespelare, ljus- och scentekniker samt hantverkare som snickare, teatermålare och skräddare.

En scenograf måste kunna teckna, bygga modell och göra tekniska ritningar på data för att framställa skisser till scenbilder, rekvisita och kostymer. Ibland är det speciella kostymtecknare som ritar kläderna. Känsla för färg och form är viktigt. Likaså är det viktigt att man har kunskaper om teater, film och kulturhistoria.

En attributmakare tillverkar föremål och detaljer som inte går att köpa i handeln, antingen för att de är svåra att få tag på eller som ska besitta vissa egenskaper.

Utbildning

Det viktigaste för någon som vill utbilda sig till scenograf är en grundläggande konstnärlig utbildning. Många scenografer har en grundutbildning som hantverkare, skräddare eller inredningsarkitekt.

Utbildning till scenograf finns vid Stockholms Dramatiska Högskola, StDH. Kontakta StDH för mer information om exempelvis utbildningens innehåll och antagningskrav.

Inom Yrkeshögskolan finns en utbildning till filmarbetare.

En kurs i scenografi finns även inom det fristående Folkuniversitet i Stockholm. Utbildningen är avgiftsbelagd.

Nyttiga länkar
www.ungaklara.se - en teater i barns och ungas tjänst;
http://teaterforbundet.se - ett fackförbund inom scen- och filmbranschen;
http://scensverige.se - en organisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling & utöka de internationella relationerna genom samarbete & idéutbyte;
www.gratisfestival.se

13 liknande yrke(n)