Blendify Learning - Kompetensutveckling

Fler behöver utbildning - tillgänglighet är viktigt och även utbildningar behöver bli mer hållbara. Vi tror att utbildning går att göra så mycket bättre och att det är nödvändigt för att möta framtidens behov.

Vi designar utbildningar för att skapa motivation till lärande och vi jobbar med en prisbild för att fler ska kunna utbilda sig. Vår ambition är att hålla en utbildningskvalitet som är bättre än det vi ser i marknaden.


Vad vi tycker är viktigt med våra utbildningar:

  • Våra utbildningar har relevans och tydliga kunskapsmål.

  • Vår design tar sin utgångspunkt i det digitala men med övertygelsen om att blandat är bäst, så därför har vi även fysiska och digitala möten där det är motiverat.

  • Du är vårt fokus. Den digitala lärmiljön möjliggör individuellt fokus och all forskning visar just på att individuellt lärande är det mest effektiva. Genom fokus på individen, når vi längre motivationsmässigt och med bättre studieresultat. Kostnaden blir alltid lägre och flexibilitet högre

  • Alla våra kurser har en ämnesexpert knuten till sig och det finns alltid en expert att fråga.


På Blendify Learning AB vill vi göra det möjligt för fler yrkesverksamma att få en riktigt bra utbildning.

Som utgångspunkt använder vi digitalt innehåll vilket ger oss flexibla och effektiva utbildningar. Sen adderar vi praktiska övningar och stöd från våra experter för att uppnå önskat resultat.

Om du är intresserad av att få fördjupade kunskaper i ditt yrke, kontakta oss så hjälper vi dig!

Välkommen!

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Blendify Learning - Kompetensutveckling

AMA Anläggning 23 / MER 23 Grundkurs + - online

En onlinekurs som går bortom vad som ofta ingår i en AMA grundkurs, allt för ökad praktisk nytta för dig som deltagare. Du har tillgång till kursen under 12 månader inklusive uppdateringar. En bra deal tänker vi, för lärande över tid.

BAS P BAS U Utbildning Grund - online

En komplett grundkurs online som ger dig både de nödvändiga kunskaper du behöver och en praktisk vägledning till att bli effektiv i rollen som BAS P och BAS U. Registrering på ID06 ingår i priset samt förstärkningswebinar.

BAS P BAS U Utbildning, uppdateringskurs - online

En gedigen uppdateringskurs online som för dig som gick en BAS P BAS U kurs för flera år sedan. Kursen är uppdaterad så sent som 2022 med det senaste, nu ingår även elsäkerhet.

Betongkurs Platsgjuten Betong klass 1 - online

Den här kursen är för dig som ska leda och övervaka platsgjutning i kompetensklass 1. Kursen påbörjas digitalt genom en e-learning (ej bundet i tid eller plats) samt tillgång till tidigare inspelade föreläsningar. Detta innebär att du får tillgång till hela kursen vid anmälan.

Betongkurs Platsgjuten Betong klass 2 - online

Är du i behov av klass 2 behörighet för platsgjutning av betong? I den här distansutbildningen får du kunskaperna du behöver i ett flexibelt och prisvärt upplägg. Kursen genomförs i två delar. Den ena delen är kunskapsinnehållet som du får tillgång till i vår kursportal online, som elearning. Den andra delen är en obligatorisk laboration och examination som genomförs under 1 dag på plats med oss i Stockholm.

Omcertifiering Betong klass 2 och Betong klass 1 Utförande / Platsgjuten betong - online

Fr.o.m december 2024 behöver du som tagit din betongbehörighet före 1 januari 2015 uppdatera din behörighet med ett nytt prov. Blendify Learning erbjuder digital kurs inklusive prov där du vid köp får tillgång till kursen till december 2024 samt kommande uppdateringar redan nu. Provtillfällen erbjuds varje månad.

Betongkurs Platsgjuten Betong klass 3 - online

Den här kursen är för dig som vill få en solid grundläggande kunskap inom betong på byggarbetsplatsen men som kanske inte har ett behov att prövas mot de kunskapsdelar som ingår för att erhålla certifikat (intyg om kompetens) som styrker klass 2 behörighet.

Betongkurs Betong klass 3 - Element / Prefab - online

En utbildning som riktar sig till medarbetare inom betongelementsindustrin som behöver en grundläggande utbildning in mot betongelementtillverkning. Målet är att erbjuda en utbildning som kortar ned introduktionstiden av personal, bidrar till stärkt arbetsmiljö och minskade fel i produktionen.

Certifierad pannoperatör - Pannskötarutbildning - Kategori 1-4 - online

Blendify Learning erbjuder en beprövad pannskötarutbildning som ger dig alla kunskaper du behöver för att klara det skriftliga certifieringsprovet enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter 2017:3. Kursen är 100% online och du får kursinnehållet i en varierande mix av filmer, bilder, instruktioner och övningar. Du kan gå kursen när och var du vill, på datorn eller via vår mobilapp.

Certifierad pannoperatör Kategori 3 - Pannskötarutbildning - online

Denna kurs passar dig som har ansvar för en panna över 110 grader. Kanske jobbar du inom industrin, på ett tvätteri, sågverk eller har ansvar för en mindre fjärrvärmeanläggning. Hetoljepannor och pannor som överhettar ånga, med en effekt på max 2000 kW, kommer in i den här kategorin.

Certifierad pannoperatör Kategori 4 - Pannskötarutbildning - online

En kurs för dig som övervakar övriga pannor klass B enligt AFS 2017:3. Kursen är en vidareutveckling av vår beprövade pannskötareutbildning kategori 1-2 med målet att leda till godkänd certifiering som pannoperatör i kategori 1-2. Samma approach, men mer anpassad för certifieringskraven som gäller för kategori 4.

Dipl. Hållbarhet och miljösamordning - online

Syftet med den här kursen är att ge dig som jobbar in mot miljöområdet eller har för ambition att göra, en stabil grund att stå på. Målgruppen för kursen är primärt kvalitetspersonal, KMA och miljöhandläggare men även personer i olika former av ledningspositioner.

Elsäkerhet vid arbete - Icke elektriker - online

Den här kursen vänder sig till personal utan elutbildning som ska arbeta i en anläggning där det finns elektriska risker. Genom kursen får du kunskap om de elektriska riskerna, t.ex. vad en strömgenomgång innebär och vilka konsekvenser det får.

Elsäkerhetsutbildning - Elsäkerhet vid arbete - Fackkunnig repetition - online

Kursen vänder sig i första hand till dig som som ansvarar för, arbetar i eller deltar i skötsel av elektriska starkströmsanläggningar men passar även dig som som vill orientera dig om hur att jobba säkert i en miljö där risk för el fara föreligger som tex målare, snickare eller hantverkare som kommer i kontakt med elinstallationer.

Grundläggande Entreprenadjuridik - online

En kurs för dig som arbetar inom bygg- och anläggningsbranschen som beställare eller utförare. Kursen passar även dig som verkar som upphandlare av entreprenader, besiktningsman eller i annan roll där du kommer i kontakt med AB04/ABT06. Kursen ger viktiga kunskaper och förutsättningar för dig att optimera resultatet med juridiken som ett verktyg.

Hållbart ledarskap - online

Den här kursen är för dig som är chef idag och har en ambition att fortsätta utvecklas som lyckosam ledare. Vi tror att du gillar att leda och ser en utveckling i den riktningen men att du också har en ambition att bygga ett hållbart liv för dig personligen i rollen som ledare. Målet med programmet är att ge dig bästa förutsättningar för att kunna utveckla ett hållbart ledarskap över tid genom ökad förståelse för dig själv, din potentiella karta och vad det kommer krävas av dig framåt.

Ny som chef - Grundläggande ledarskapskurs - online

Ny som chef eller på väg in i en ledarbefattning? Vi tror att du gillar att leda och ser en utveckling i den riktningen men känner att du skulle vilja lägga en stabil grund. Du vill också ha lite tid att reflektera ordentligt, och få stöd, över en lite längre tid än vad den där 2-3 dagars kursen ger. Målet med kursen är att ge dig bästa förutsättningar för ett lyckosamt ledarskap genom att förstå teori på en nivå där du kommer kunna tillämpa kunskapen i praktiken.

Förberedande kurs inför förnyat F-gas certifikat/kylcertifikat hos INCERT Kategori 1-2 - online

Kursen vänder sig till dig som kyltekniker som har ett kylcertifikat som är på väg att gå ut eller som nyss har gått ut. Omexaminering måste göras 6 månader efter certifikat gått ut.

Preparandkurs - Grundutbildning SoS Ledare/BASÄSKYDD - online

Syftet med den här kursen är att ge dig nödvändig teori för att klara behörighetsprovet som tillsammans med nödvändig praktik ska leda till din behörighet som Skydds och säkerhetsledare (SoS). Kursen ger kunskap om hur att ansvara och planera för andras säkerhet vid aktiviteter i spårområdet och för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Undervattensgjutning - Behörighet för arbetsledare och provtagare - Platsbunden, Stockholm

Utbildningen består av en teoretisk och praktisk del och genomförs i sin helhet på plats i Stockholm och vänder sig till dig som primärt är arbetsledare och provtagare. Kursen förutsätter att du tidigare gått Betong platsgjuten klass 1 i rollen som arbetsledare och klass 2 i rollen provtagare och operatör. Ett godkänt teoretiskt prov krävs för att intyg ska kunna ställas ut.