Svetskommissionen

Svetskommissionen

Ge dig själv bra förutsättningar!

SOM YRKESSVETSARE (IW) KOMMER DU ATT HA EN VASS UTBILDNING I EN SPÄNNANDE BRANSCH MED AVANCERAD TEKNIK. KARRIÄRVÄGARNA ÄR MÅNGA OCH DU FÅR EN BRA LÖN.


Vill du snabbt ut i yrkeslivet så ska du utbilda dig inom en bransch som just nu skriker efter kompetent arbetskraft. Industrin går på högvarv och efterfrågan på kompetent personal är mycket större än tillgången.

Med en IW-utbildning (International Welder) får du med dig teorin bakom metoderna och med de många praktiska momenten har du de bästa förutsättningarna på din arbetsplats. Många hittar tidigt sin framtida arbetsgivare och jobbar på helger och lov fram till examen. Väljer du en yrkesutbildning till svetsare kommer du att vara efterfrågad.

Framtidsutsikterna för blivande svetsare är mycket goda; branschen räknar med stora pensionsavgångar framöver och det utbildas alldeles för få.

Med en yrkessvetsarutbildning (IW) får du jobb efter examen, ofta erbjudande om anställning innan dess. I dagsläget är det inte längre ovanligt att diplomerade yrkessvetsare (IW) erbjuds ingångslöner kring 30 000 kr/månad. Snittlönen ligger just nu kring 33 000 kr/månad och avsevärt högre för den som tagit ytterligare utbildningssteg och/eller gjort karriär inom yrket. Det ger en livslön som många akademiker inte kan nå upp till. För att göra karriär är en förutsättning en bra och bred grundutbildning/kunskapsbas.

Det är en illa dold sanning i branschen att många av våra skickligaste svetsare är kvinnor. Vi ser inget hinder för fler kvinnor i vår bransch. Vi i branschorganisationen Svetskommissionen har en samsyn vilket innebär att medlemmen i sin tur måste ha en policy på företaget.

Policyn bör bland annat innehålla:

  • Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling 
  • Värdegrund för en attraktiv arbetsplats 
  • Hur det aktiva arbetet sker för att nå en jämnare könsfördelning bland våra anställda 
  • Kontinuerlig uppföljning av jargong och attityder som verkar menligt på yrkenas image och attraktion


Svets och fogningsbranschen vill absolut inte missas hälften av all potentiell kompetens.

Det är en missuppfattning att man inte kan utvecklas eller gå vidare i livet om man inte studerat på högskola. Svets- och fogningsbranschen är en karriärbransch. För en yrkessvetsare ligger hela världen öppen med utbildningsmöjligheter och flera karriärvägar. Branschen vill erbjuda breda svetsutbildningar med kvalitet där tillskansad kunskap sträcker sig långt bortom det lokala företagets minimikrav för anställning - och som gör den utbildade yrkessvetsaren rustad för ett långt och diversifierat arbetsliv.

Efter några år i yrket kan du vidareutbilda dig till svetsspecialist (IWS), svetsinspektör (IWI), svetstekniker (IWT) och efter högskolestudier till svetsingenjör (IWE).

IW-utbildning sker i gymnasieskolan, via kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning eller som YH-utbildning. Utbildningen är internationell och öppnar möjligheter till jobb utomlands.


KARRIÄR SOM SVETSARE
Jimmie fick upp ögonen för svetsyrket när hans gymnasieskola fostrat två vinnare av Yrkes-SM i svetsning. Han valde att läsa till IW på yrkeshögskola och stod snart själv som överlägsen segrare i Yrkes-SM. Därefter bar det av till Euro Skills i Frankrike och World Skills i Brasilien.


VAD ÄR BRA MED ATT VARA SVETSARE?
– För den som är intresserad av att bygga och konstruera så är det perfekt. Du får ta egna initiativ, arbeta självständigt och komma på egna lösningar. Man kan utvecklas hela tiden, om man bara vill. Dessutom är lönen bra.


VARFÖR BLIR DÅ INTE FLER SVETSARE?
– Industriprogrammet har fortfarande låg status, menar Jimmie. De flesta tror nog att det är slitigare än vad det är. Så är det inte många som vet att man kan gå vidare som svetsare, och bli svetstekniker eller svetsingenjör.

Visa mer
Visa mindre