Tryckare

Tryckare

Som tryckare, eller som det yrket också kallas för - maskinoperatör inom grafisk industri eller printoperatör, hanterar man olika tryckpressar. Pressarna kan trycka på pappersark (arkpressar) eller på stora pappersrullar (rullpressar).

Tryckare ser till att tryckpressen fungerar. Hen fyller på färg, ställer in blandningen av färger och fäster tryckplåtarna i pressen. Det är tryckare som ansvarar för att färgen kommer på papper med kvalitet anpassad efter kundens behov och önskemål. 

Moderna tryckpressar är oftast datorstyrda och tryckare styr pressen via bildskärmar och tangenter men i arbetet ingår det också att rengöra maskinerna och sköta maskinernas enklare underhåll.

Som tryckare är det nödvändigt att ha normalt färgseende.

Utbildning

Tryckeriutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan. Som förberedande utbildning - rekommenderas det i första hand gymnasieskolans Industritekniska programmet eller motsvarande utbildning för vuxna inom Komvux.

Övrigt

Tryckare är ett av yrken som tillhör den grafiska branschen. De andra yrken inom samma bransch är bland annat: Storbildsproducent, BokbindarePrepressgrafiker, Grafiker, Orginalare, Digital tryckare, 3D-printgrafiker, Flexotryckare, Offsettryckare, Förpackningsgrafiker.

1 liknande yrke(n)