Nutritionist

Nutritionist

Sambandet mellan kost och hälsa är utgångspunkten för nutritionistens / näringsfysiologens arbete. Många nutritionister forskar, medan andra arbetar med folkhälsa och information som riktas till allmänheten.

En nutritionist är expert på att tolka, analysera, kritiskt granska och förmedla vetenskapliga forskningsresultat inom nutritionsområdet. En nutritionist har kunskap om nutrition från en molekylär nivå till ett folkhälsoperspektiv.

Mat som friskfaktor, dess koppling till fysisk aktivitet, samt matens och måltidens roll som kulturbärare kan vara viktiga frågor som hanteras i jobbet.  Forskare inom näringslära kan även kallas för näringsforskare.

Utbildning

För att utbilda dig till nutritionist / näringsfysiolog går du kandidatprogrammet i nutrition vid Stockholms universitet i samarbete med Karolinska Institutet. Motsvarande kompetens kan du även få på Kandidatprogrammet Nutrition och Livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Master-/Magisterprogrammet i nutrition finns vid Karolinska Institutet.

Framtidsutsikter

På fem års sikt är prognosen fortsatt balans för nutritionister. Vi kan förvänta oss ett ökat fokus på förebyggande arbete inom hälsoområdet och en större medvetenhet om sambandet mellan kost och hälsa.

Arbetsmarknaden för nutritionister kännetecknas av relativt små skillnader i hög- och lågkonjunktur.

Arbetsplats

Exempel på arbetsplatser är bland annat lärosäten, sjukvårdsregioner, livsmedelsföretag, kommuner, läkemedelsföretag och internationella orga­nisationer samt inom forskningen, på myndigheter och inom
läkemedels- och livsmedelsbranschen.

Allt fler nutritionister bedriver även egen konsultverksamhet, framför allt inom kunskap- eller informationsspridning om sambandet mellan kost och hälsa.

Visste du att...?

... ca 70% av jordens vuxna befolkning är laktosintoleranta. I några länder, däribland Sverige, har många invånare en mutation som gör att man kan konsumera mjölk och andra produkter som innehåller laktos även i vuxen ålder.

Laktosintolerans betyder att man saknar eller har för lite av en speciell enzym i sina tarmar, ett enzym som ansvarar för att bryta ner mjölksocker.

Visa mer
Visa mindre

102 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.