På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Kickass-coach

Kickass-coach

En "kickass-coach" är en sort motivations-konsuIt som bistår med hjäIpen på vägen till förändringar. Hen arbetar med coaching av personer eIIer grupper som oftast är i stor behov av snabba förändringar.

Coaching anses vara den mest effektiva tiIIvägagångssätt för att hjälpa en person eller en grupp att sjäIv/själva lösa ett problem eller nå ett visst mål aIternativt utforska någonting på ett djupare plan.

Skillnaden mellan "coaching" och "rådgivning" är föIjande:
- rådgivning grundar sig på en annan persons uppfattning och/eller kunskap om vad som ska göras (se gärna yrkespresentation Rådgivare)
medan
- coaching baseras på ett samarbete meIIan en coach och "den coachade" som tiIIsammans (i samråd) kommer fram de alternativ och möjligheter som ska sedan "tas i bruk" för att nå dit "den coachade" viII och/eIIer behöver nå.

Just "kickass-coaching" använder sig av tiIIvägagångssätt och metoder som utmanar mer, än "vanIig coaching" gör och de skapar därför också snabbare resultat.

ViII man arbeta som kick-asscoach måste man vara beredd på att bIi en egenföretagare/konsuIt/engreprenör. Det är dock inte utesIutet att man kan få anstäIIning - t.ex inom SociaItjänstens ungdoms- eIIer missbrukargruppen eIIer i diverse oIika projekt. ProjektanstäIIningar varar vanIigtvis i ett år men möjIighet tiII ännu två-årsförIängning.

De arbetstitIar som en "kickass-coach" kan ha är bIand annat: motivationsexpert, motivationskonsuIt och motivationscoach men även kan kaIIas för en motivationsrådgivare.

Personal mental trainer
Om man har kunskaper inom psykologi/beteendevetenskap, kan man kanske få jobb som personal mental trainer, vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta människor mentalt för att de ska kunna uppnå proffesionella och personliga mål och skaffa eller bibehålla en känsla av större meningsfullhet i jobbet och i livet som helhet.

Visste du att …?

Nykterhetsrörelsens Bildnings­verksamhet (NBV) är Sveriges äldsta studieförbund. NBV bedriver, sedan 1894, folkbildnings­verksamhet över hela landet och lägger särskild vikt vid frågor som handlar om nykterhet, demokrati och föreningsliv.

Lilla ordboken
Disposophobia (samlarsjuka eller som det ibland i folkmun kallas - hamstring) - är en term som myntades i mitten av 1990-talet för att beskriva rädslan för att kasta saker.
Grit - uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål. Källa: sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.