Fastighetsakademin - Privata utbildningar

Fastighetsakademin är en yrkeshögskola i Göteborg som ägs och drivs av ett 60-tal, både kommunala aktörer och privata fastighetsbolag, primärt verksamma i Västsverige. Tack vare detta är fastighetsbranschen mycket engagerad i skolans utveckling och delaktig i utbildningarnas innehåll och utformning.

Skolan grundades 1999 och har sedan dess utbildat över 3 000 medarbetare och merparten är idag verksamma i fastighetsbranschen, som -tekniker, -ingenjörer, -förvaltare, projektledare, chefer med flera. Som student på Fastighetsakademin får du pedagogiska lärare handplockade direkt från branschen, lärorika och utvecklande LIA-platser, intressanta gästföreläsare och skräddarsydda utbildningar.

Vi på Fastighetsakademin är också oerhört stolta över våra fantastiska lärare och deras brinnande engagemang. Samtliga har både djupgående teoretiska kunskaper och gedigna praktiska erfarenheter inom sina respektive utbildningsområden och finns alltid nära till hands för att svara på frågor och ge konstruktiv feedback.

Precis som samhället i stort genomgår fastighetsbranschen en stor omställning med stort fokus på en mer klimatsnål energianvändning. Behovet av ny och uppdaterad kunskap är idag större än någonsin och våra utbildningar erbjuder kunskaper inom driftoptimering för att långsiktigt minimera energianvändningen.

Utöver hög lärartäthet, fenomenala öppettider, välutrustade kök, goda förbindelser inkl. gratis parkering och generöst med utrymmen för studier, tillhandahåller vi också kraftigt reducerade studentpriser på vår restaurang som står redo med energirika frukostar och vällagade luncher.

__________________________________________________________________________________

Utbilda dig till Diplomerad Fastighetsförvaltare - ansök nu!

1-årig utbildning som ger dig tillträde till fastighetsbranschen. 72 st tillfällen, tisdagar och torsdagar kl. 16.00–19.00. Nästa omgång startar den 9 januari 2024. Priset är 74000 kr exkl. moms för företag och 74000 kr inkl. moms för privatpersoner. Kurslitteratur ingår.
__________________________________________________________________________________

Vi tar förvaltarrollen på största allvar och ger dig de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb i branschen. Vår diplomutbildning till fastighetsförvaltare sträcker sig över två terminer, vilket behövs för att du ska lära dig fastighetsförvaltarens olika kompetenser.

Fastighetsakademins utbildning till Diplomerad fastighetsförvaltare är en möjlighet att vidareutbilda dig till fastighetsförvaltare samtidigt som du arbetar. Utbildningen vänder sig till dig som antingen redan arbetar i fastighetsbranschen och vill vidareutbilda dig eller du som vill byta yrkesbana. Här får du en gedigen utbildning som sträcker sig över ett år, 36 veckor. Du får lära dig det mesta en fastighetsförvaltare behöver i sin yrkesroll.

Fastighetsförvaltaryrket är ett tvärvetenskapligt, omväxlande och mångfacetterat yrke som ställer större och större krav på både breda och djupa kunskaper.


Yrket
Som fastighetsförvaltare har du det övergripande ansvaret för att förvalta, utveckla och förädla fastigheter. Det är du som ser till att hyresgästerna är nöjda och att respektive fastighets ekonomi utvecklas på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.

Som fastighetsförvaltare kan det också innebära att du har arbetsledaransvar. I rollen som fastighetsförvaltare behöver du kunskaper i både teknik, juridik, ekonomi och affärsutveckling. Fastighetsförvaltaren har i sin roll många affärsmässiga kontakter med både hyresgäster, entreprenörer och leverantörer, vilket ställer krav på god fastighetsjuridisk, -ekonomisk och -teknisk kompetens.

Arbetet är mycket omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor. Dessutom i en innovativ bransch, med stort fokus på hållbarhet såväl vid byggnation som förvaltning. Dessutom är branschen relativt konjunkturoberoende vilket gör att det alltid finns arbete.


I ÖVER 20 ÅR har vi försett branschen med kompetenta medarbetare och utöver den mycket höga anställningsprocenten bland våra studerande (över 9/10) gläds vi oerhört över att se de imponerande karriärssprång många av våra studerande årligen gör i form av olika chefs- och specialistbefattningar.

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Fastighetsakademin - Privata utbildningar

Diplomerad fastighetsförvaltare

Fastighetsakademins utbildning till Diplomerad fastighetsförvaltare är en möjlighet att vidareutbilda dig till fastighetsförvaltare samtidigt som du arbetar. Utbildningen vänder sig till dig som antingen redan arbetar i fastighetsbranschen och vill vidareutbilda dig eller du som vill byta yrkesbana.