Fraktassistent inom flyget

Fraktassistent inom flyget

Fraktassistenter planerar och sköter det pappersarbete som krävs för flygtransport av gods av olika slag. Godset kan vara allt från maskiner till frukt. En stor del av jobbet är att kontrollera så att flygfraktssändningarna sker enligt gällande säkerhetsregler.

Exempel på arbetsuppgifter för fraktassistenter inom flyget är att reservera plats för godset på önskad avgång och att kontrollera att de dokument som behöver följa med finns och är korrekta. En viktig uppgift är att kontrollera att sändningarna är korrekta enligt de säkerhetsregler som finns inom flyget. Det gäller såväl lokala och nationella som internationella säkerhetsbestämmelser.

Andra arbetsuppgifter kan vara att informera kunder, skriva fraktsedlar, ta reda på fraktvillkor, informera om priser och ordna med transportförsäkringar. Om godset eller dess dokument kommit bort måste det spåras och eventuella reklamationer måste följas upp. Ibland beräknar fraktassistenterna också vikter på gods.

Telefonen är ett av fraktassistenternas viktigaste hjälpmedel, eftersom de har mycket kontakt med andra flygbolag och speditörer. De utför mycket av sitt arbete vid en dataterminal.

Arbetet är periodvis stressigt och du behöver kunna arbeta med flera saker samtidigt.

Du måste kunna kommunicera på engelska eftersom det är arbetsspråket inom flyget.

Utbildning

Utbildning sker internt på arbetsplatsen efter det att du blivit anställd. Beroende på arbetsgivare kan det variera från en vecka till ett par månader innan du genomgått alla internutbildningar.

En bra grundutbildning finns bl a på gymnasiets Fordons- och transportprogrammet.

Framtidsutsikter

Marknaden för luftfrakt expanderar och på lång sikt antas arbetstillfällena för fraktassistenter bli fler. Transportbranschen är dock mycket konjunkturkänslig och påverkas till exempel av hur det går för tillverkningsindustrin.

Personliga egenskaper

Arbetet som fraktassistent kräver att du är mycket noggrann.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.