Förvaltare för länets nationalpark eller naturreservat

Förvaltare för länets nationalpark eller naturreservat

Ett flertal av Sveriges nationalparker och naturreservat anses ingå i världsarvet. Världsarvsförvaltare har vanligtvis sin anställning på Enheten för skyddad natur vid Länsstyrelsen.

Arbetsuppgifter som förvaltare för länets nationalpark eller naturreservat vanligtvis har är bland annat följande:

 • att svara för omvärldsbevakning
 • att samordna olika projekt inom ramen för förvaltningen
 • att planera för skötsel och underhåll efter statliga ledsystemet
 • att handlägga ärenden inom förvaltning av skyddade områden
 • att sköta många olika kontakter, bland annat - med andra myndigheter
 • att planera för skötsel och underhåll av anläggningar i skyddade områden
 • att medverka vid informationsarbeten om länets förvaltning av skyddade områden
 • att samverka med andra enheter med uppdrag som berör förvaltning av skyddade områden
 • att stödja fältchefer och de medarbetare som arbetar med förvaltning av skyddade områden och statliga ledsystemet

 

Så här berättar en av naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen om sitt jobb:

Mitt arbete handlar rätt mycket om administration. Jag skriver planer, avtal, beslut, upphandlingar, rapporter och liknande. Länsstyrelsen är ansvarig för skötseln i reservaten men vi anlitar för det mesta entreprenörer som utför själva uppdragen.

Om man vill arbeta i ett skyddat område kan man i vissa län eller nationalparker få anställning direkt av myndigheten. Men man kan också starta eget företag som blir anlitat av Länsstyrelsen för att utföra skötseln i ett eller några reservat.

Skötseln kan vara att t.ex. ha hand om slåtter av ängar, arbeta med gallring och röjning av buskar och träd, ta hand om friluftsanordningar som stigar, vindskydd, eldplatser och liknande. I vissa områden har vi delar av året naturvägledare som hjälper besökare tillrätta och guidar i området.

Utbildning

Lämplig utbildning är något som ligger nära biologi och naturvård, men även snickare, kunnig inom skog och maskiner samt hästkunniga kan också få jobb.

Vilken utbildning och vilka övriga kvalifikationer som krävs för att kunna jobba i nationalparker och naturreservat varierar en hel del beroende på vilken park eller reservat det gäller och även på vilken typ av handläggare / förvaltare man är. Personer som idag arbetar inom detta yrke är biologer, skogsmästare, robottekniker och ortopedingenjörer.

Vissa jobb kräver högskoleutbildning med någon typ av naturvårdsinriktning, medan vissa andra arbeten inte nödvändigtvis kräver en eftergymnasial utbildning.

Kvalifikationer som brukar efterfrågas:

 • relevant utbildning och erfarenhet
 • erfarenhet av rapportering i databaser och arbete med GIS och lägesbundna data
 • mycket god förmåga att formulera sig på svenska, både i tal och skrift
 • initiativkraftig och är bra på att jobba i team
 • B-Körkort

Arbetsplats

Som förvaltare för länets nationalpark eller naturreservat brukar man ha sin anställning på Fältenheten inom Länsstyrelsen.

Övrigt

Hos Länsstyrelser arbetar många olika yrkesgrupper, allt från biologer, jurister, kommunikatörer, arkeologer, jägmästare, ekonomer, arkivarier, veterinärer, statsvetare och samhällsplanerare.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.