Filmfotograf

Filmfotograf

Film-, TV- och videofotografer arbetar med bland annat spelfilm, informationsfilm och reklamfilm.

Vid inspelningen av en spelfilm är det filmfotografen som jobbar närmast regissören och därmed har del i ansvaret för hela produktionen, så att tidsramar och budget följs. Varje tagning måste planeras i detalj vad gäller allt från kameravinklar, ljus, scenografi till rekvisita. Filmfotografen är även samordnare och arbetsledare.

Som filmfotograf kan du även vara förlagd en längre tid på en inspelningsplats, till exempel vid en dramaproduktion, och vara en del av ett stort inspelningsteam. Beroende på projektets storlek har filmfotografen en eller flera ytterligare filmfotografer till sin hjälp. B-, eller C-fotograf kallas den som sköter de mer praktiska detaljerna som montering av kamerautrustning och byte av objektiv.

Passare kallas den person som sköter kamerans förflyttning, när den till exempel är monterad på en kran eller en vagn som går på räls. Det finns filmfotografer som själva har totalansvaret för hela filmproduktionen, även manus och regi och kallas då för filmare. Om du arbetar med innehåll till digitala kanaler, från idé till färdig produktion, kan yrkesrollen heta video creative eller online video producer. 

Det är ovanligt att få jobb direkt efter avslutad utbildning som film/TV-fotograf. Ofta börjar du som assistent åt en fotograf. Arbetsgivarna inom området blir allt fler, i Sverige finns fler än 300 produktionsbolag för film, tv och rörlig bild.

Utbildning

En del folkhögskolor, studieförbund och fristående skolor har utbildningar i produktion av film och TV på olika nivåer. Ibland kan en sådan utbildning vara en bra grund för att söka vidare till någon högskoleutbildning.

Inom Yrkeshögskolan kan det också finnas passande yrkesinriktade utbildningar, som oftast är tvååriga.

Grundläggande gymnasieutbildning finns på Estetiska programmet.

Framtidsutsikter

Behovet av filmfotografer växer eftersom allt mer kommunikation sker med hjälp av rörliga bilder inom industri, institutioner och sjukhus. Fler TV-kanaler och filmkanaler på Internet samt användningen av rörliga bilder i andra multimediala sammanhang, bidrar också till denna utveckling.

Visa mer
Visa mindre

75 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.