"Femtioelva" sätt att studera på..

"Femtioelva" sätt att studera på..

Det finns många olika ställen att studera vid och diverse olika sätt att studera på och alla de flesta är bra.
 
De mest kända av studieformer som finns i Sverige är förskolor, grundskolor och grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, folkhögskolor, SFI (svenska för invandrare), yrkeshögskolor, Komvux och Särvux, högskolor / universitet. Man kan studera även på olika Studieförbund, genom Arbetsförmedlingen, delta i en arbetsplatsförlagd utbildning och kombinera "reguljära" studier med självstudier.

Det finns även möjlighet att studera på kommunala kulturskolor, gå diverse kurser via föreningar, exempelvis via intresseföreningar eller fackförbund, dessutom kan man alltid bedriva självstudier med eller utan inslag av individuell undervisning med privat lärare eller läxhjälpare.

En relativt ny studieform, som infördes i Sverige, är KKU - Konst- och Kulturutbildningar

Yrkeshögskola är också en relativt ny studieform som tidigare hette KY (kvalificerade yrkesutbildningar).

Man kan också studera inom flera olika studieformer samtidigt.

Har man skaffat sig kunskaper inom de ämnena som läses inom reguljär undervisning (i grundskole- eller gymnasiekurser) kan man få betyg genom prövningar. Har man kunskaper i praktiska ämnen och behöver få dokument på sina kunskaper och/eller färdigheter, kan man få dem genom en sk. validering.


Länktips

  • fragasyv.se - info om prövningar
  • framtid.se - Vad är gymnasiekompetens?
  • framtid.se - info om olika studieformer
  • myh.se - inom Validering inom Yrkeshögskolan
  • myh.se - Validering synliggör det du lärt dig, även vid sidan av formella studier