Studieförbund

Studieförbund

Studieförbund i Sverige är organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom i första hand verksamhetsformerna: studiecirklar*, mötesserier, projekt och diverse arrangemang/evenemang, vars syfte är att ge deltagarna kunskap, ofta i ett ganska "brett perspektiv".

Studieförbunden är tillsammans Sveriges största kulturarrangör (de cirka en kvatsmiljon publika kulturprogram som skapas av studieförbunden lockar årligen ungefär 15 miljoner besökare).

Studieförbunden ingår vanligen i folkrörelser tillsammans med sina huvudmän som delar deras ideologi och arrangerar kurser som passar dem som är engagerade i just den rörelsen men det finns också en hel del mycket "allmänna kurser", som språkkurser eller studiecirklar i silversmide mm och m.fl.

Studieförbundens verksamhet ska inte förväxlas med formell utbildning. Deltagandet i studieförbundens verksamhet är fritt och frivilligt och deltagarna får inga betyg.

Folkbildningsrådet listar tio studieförbund, se även http://studieforbunden.se:

Övriga studieförbund


Faktaruta:

Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning & kultur. De finns över hela Sverige. Till studieförbunden söker sig människor i alla åldrar (för att få "social samvaron", och/eller för att lära sig saker, få nya färdigheter & för att utvecklas tillsammans med andra).

Årligen genomför de svenska studieförbunden ca 300 000 studiecirklar*; de når över 2 miljoner deltagare. De enskilt största ämnena som behandlas inom studiecirklar* är konst/musik/media, humaniora samt samhälls- & beteendevetenskap.

________________
* Studiecirkeln är en grupp kursdeltagare som lär sig tillsammans, oftas under ledning av en cirkelledare, är grunden i folkbildningen och ett pedagogiskt koncept som funnits i Sverige sedan strax efter sekelskiftet 1900. Var god se yrkespresentation Cirkelledare.
 

Visste du att...?
Sveriges äldsta studieförbund är Nykterhetsrörelsens Bildnings­verksamhet (NBV). NBV bedriver, sedan 1894, folkbildnings­verksamhet över hela landet och lägger särskild vikt vid frågor som handlar om nykterhet, demokrati och föreningsliv.

Länktips
folkbildningsradet.se - en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag, bl a att fördela och följa upp statsbidraget till studieförbund och folkhögskolor
informationsverige.se - om olika sätt att lära sig svenska (bland annat - på egen hand)
studieforbunden.se - de "Tiostudieförbundens" gemensam webbplats.