Stuntman

Stuntman

En stuntman ersätter filmskådespelare i riskfyllda situationer. I arbetsuppgifterna för en stuntman ingår ofta även att instruera andra skådespelare.

Det är ett farligt jobb och det är därför av yttersta vikt att du har mycket välutvecklat säkerhetstänk. Det är ofta nödvänligt att stuntman är i god fysisk form. Att ha kunskaper och erfarenhet inom skådespeleri är en stor fördel.

I vissa fall efterfrågas specialkunskaper eller färdigheter, såsom att kunna köra olika typer av fordon.

Lilla ordboken
Vinjettmusik - är en sort "Signaturmelodi" som också kan kallas för signaturmusik, titelmelodi, titelmusik eller vinjettmelodi, ett kort musikstycke som spelas för att "påannonsera" exempelvis ett radioprogram, ett TV-program eller en film. Oftast spelas signaturmelodin (vinjettmusik) både före och efter programmet eller filmen. Om det finns en sångtext till melodin, brukar kallas det för "temasång". Källa: https://sv.wikipedia.org.

Nyttiga länkar
http://teaterforbundet.se - ett fackförbund inom scen- och filmbranschen;
http://filmvast.se - hemsidan för "Film i Väst";
www.nt.se/nyheter - läs artikel från 15 mars 2018 "Spindelmannen nådde skyskrapans topp";
www.filmarbetarutbildningen.se

7 liknande yrke(n)