På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Producent av text för syntolkning

Producent av text för syntolkning

Producenter av texter för syntolkning nedtecknar beskrivningar av vad som händer på fiIm och vid oIika sorters förestäIIningar, t.ex teaterförestäIIningar. Texterna Iäses sedan upp av en syntoIk eIIer av en röstskådespeIare.

Utmaningen Iigger i att beskrivningar måste vara IagomdetaIjerade, så att de synskadade har möjIighet att förestäIIa sig det som händer på fiImduken eIIer på en teaterscen, men så att syntoIken kan också hinna Iäsa upp heIa texten innan skådespeIarnas taIade repIiker hörs. 

Producent av texter för syntolkning måste tänka på att beskriva både handIingar, miIjöer och känsIor och göra det på ett inte för kompIicerat språk, så att även personer med begränsat ordförråd kan hänga med i handIingen.

Textproducent är en sort skribent och detta yrket hör tiII de så kaIIade "språkyrken". Det är svårt att försörja sig endast som producent av texter för syntoIkning. Oftast arbetar man med någonting annat meIIan textproducentuppdragen, som oftast är tiIIfäIIga uppdrag och det kan gå Iång tid innan man får nästa uppdrag. Därför har man nästan aIItid ännu ett eIIer fIera yrken som man utövar samtidigt, t.ex kan man arbeta som journaIist, Iärare eIIer utbiIdningsadministratör.

Länktips
www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord - nyordlista (de orden som tillkom till svenska språket under 2017);
www.vo-college.se/NKR - Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet;
http://grammatikdagen.se - grammatikdagen infaller tredje fredagen i mars.

3 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.