På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Integrationsvägledare Spela filmen

Integrationsvägledare

Integrationsvägledare kan vara anställd vid kommunens eller statsdelens familjeenhet, på en skola eller vid HBV-hem*. 

Integrationsvägledare kan bl a ta hand om ungdomar med särskilda behov eller om nyinflyttade till Sverige ensamkommande ungdomar. Arbetet går ut på att stödja dessa ungdomar i deras utveckling; arbetet utförs ofta utifrån den individuella genomförandeplanen.

Integrationsvägledare samarbetar med gode män, skolor, föreningar, socialtjänsten, Migrationsverket och andra organisationer och myndigheter.

Arbetet som integrationsvägledare kan spänna över ett brett område med både praktiska och teoretiska arbetsuppgifter t.ex städning, matlagning, myndighetskontakter, läxhjälp, journalföring och utvecklingsarbete kan ingå. Ungdomarna ska få stöd i sin språkutveckling och skolgång samt en meningsfull fritid. I arbetet kan även ingå att ge stöd till ungdomar som assistent (elevassistent) i skolan. Det förekommer att arbetsgivaren kan erbjuda handledning för att integrationsvägledare ska klara av sina uppgifter på ett bra sätt.

Personliga egenskaper
Kommunikativ och pedagogisk; pålitlig; mogen person med livserfarenhet, som kan arbeta både i team och självständigt eftersom arbetet kan innehålla en hel del ensamarbete.

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning krävs. Utbildning som av arbetsgivaren bedöms som lämplig är ofta utbildning på högskola eller yrkeshögskola med social eller pedagogiskt inriktning t.ex. kan man vara utbildad socialpedagog, behandlingsassistent eller integrationspedagog.  

Körkort B kan ställas som ett krav för att kunna få arbete som integrationsvägledre. Registerutdrag ur belastningsregister för arbete i skolan eller på HVB-hem kan också bli aktuellt att inkomma med. Det är viktigt att kunna flytande svenska i tal och skrift; detta för att kunna stödja ungdomarnas språkutveckling samt journalföra. 

Specialkompetens i t.ex ART*****, ACT^^, MI^^^, TBA**, ICDP*** och PTSD**** samt utbildning i sex -och samlevnad är stora meriter när man söker jobb som integrationsvägledare. 

Lilla ordboken
ADAD - är en förkortning som står för eng.uttrycket Adolescent Drug Abuse Diagnosis och ett bedömningsinstrument inom behandling av unga missbrukare & unga med social problematik
CRA - Community Reinforcement Approach; är avsett för personer med alkohol- & drogproblem samt för dem med samsjuklighet: både missbruksproblem & t.ex en psykiatrisk diagnos
*HVB-hem - ett slags institution i Sverige som på kommunens uppdrag inrättas för barn, ungdomar, vuxna eller för barnfamiljer, där behandling, omvårdnad, stöd eller fostran bedrivs. HVB-hem kan ex. specialisera sig på missbruksproblematik eller rikta sig till ensamkommande barn
**TBA - Tillämpad BeteendeAnalys är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori och har sitt ursprung i KBT (kognitiv beteendeterapi)
***ICDP - en förkortning som står för International Child Development Programme.
****PTSD - en förkortning som står för "posttramautisk stress disorder" /posttraumatisk stresssyndrom/
*****ART - Agression Replacement Training
^^ACT - Acceptance & Commitment Therapy, är en av de mer framträdande av KBT's tredje vågs terapimetodiker
^^^MI - en förkortning som står för eng.uttrycket Motivational Interviewing; samtalsmetod som används i rådgivning & behandling för att underlätta förändringsprocesser. 

Vad är kognitiv funktionsnedsättning?
En kognitiv funktionsnedsättning kan yttra sig i form av svårigheter att minnas, uppfatta tid, planera, organisera, fokusera, hantera stressiga situationer och ta in och tolka mycket information. Att vara i sociala sammanhang kan också upplevas som mycket stressande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Fortbildning/kompetensutveckling
Skolverkets webbkurs om Valideringsarbete tar ca 16 timmar att gå igenom. För mer info var god se skolverket.se/skolutveckling.

Länktips

7 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.