Integrationsvägledare
Spela filmen

Integrationsvägledare

Integrationsvägledare kan bl a ta hand om ungdomar med särskilda behov eller ensamkommande ungdomar som är nyinflyttade till Sverige. Arbetet går ut på att stödja dessa ungdomar i deras utveckling, arbetet utförs ofta utifrån den individuella genomförandeplanen.

Arbetet som integrationsvägledare kan spänna över ett brett område med både praktiska och teoretiska arbetsuppgifter t.ex städning, matlagning, myndighetskontakter, läxhjälp, journalföring och utvecklingsarbete kan ingå.

Ungdomarna ska få stöd i sin språkutveckling och skolgång samt en meningsfull fritid. I arbetet kan även ingå att ge stöd till ungdomar som elevassistent i skolan. Det förekommer att arbetsgivaren kan erbjuda handledning för att integrationsvägledare ska klara av sina uppgifter på ett bra sätt.

Utbildning

Eftergymnasial utbildning krävs. Utbildning som av arbetsgivaren bedöms som lämplig är ofta utbildning på högskola eller yrkeshögskola med social eller pedagogiskt inriktning.

B-körkort kan ställas som ett krav för att kunna få arbete som integrationsvägledare.

Registerutdrag ur belastningsregister för arbete i skolan eller på HVB-hem kan också bli aktuellt att inkomma med. 

Det är viktigt att kunna flytande svenska i tal och skrift, detta för att kunna stödja ungdomarnas språkutveckling samt journalföra. 

Specialkompetens i Agression Replacement Training, Acceptance & Commitment Therapy, Motiverande samtal (MI), Tillämpad BeteendeAnalys (TBA), International Child Development Programme (ICDP), posttramautisk stress disorder (PTSD) samt utbildning i sex och samlevnad är stora meriter när man söker jobb som integrationsvägledare.

Bra grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Framtidsutsikter

En rimlig prognos är att det kommer att behövas fler Integrationsvägledare ganska omgående med tanke på det som sker i världen just nu. Flyktingströmmarna från t ex. Ukraina kommer sannolikt att öka och därmed ökar också efterfrågan på yrken som hjälper till med integration av dessa människor i vårt samhälle.

Personliga egenskaper

För att trivas i arbetet behöver du vara kommunikativ,pedagogisk, pålitlig, mogen person med livserfarenhet, som kan arbeta både i team och självständigt eftersom arbetet kan innehålla en hel del ensamarbete.

Arbetsplats

Integrationsvägledare kan vara anställd vid kommunens eller stadsdelens familjeenhet, på en skola eller vid HBV-hem.

Integrationsvägledare samarbetar med gode män, skolor, föreningar, socialtjänsten, Migrationsverket och andra organisationer och myndigheter.

Övrigt

En kognitiv funktionsnedsättning kan yttra sig i form av svårigheter att minnas, uppfatta tid, planera, organisera, fokusera, hantera stressiga situationer och ta in och tolka mycket information. Att vara i sociala sammanhang kan också upplevas som mycket stressande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.