På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

INSU - YH - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter


PÅ INSU:S YRKESHÖGSKOLA STUDERAR DU TILL STÖRSTA DELEN PÅ DISTANS. VI ERBJUDER UTBILDNINGAR PÅ BÅDE HEL- OCH HALVFART. SE HÖSTENS UTBUD OCH VÄLJ EN UTBILDNING SOM PASSAR DIG.


INSU har ett nära samarbete med installationsbranschen och våra utbildningar är skräddarsydda för att ge dig en tydlig yrkesroll med mycket god kompetens.

Undervisningen kommer att bygga på problem- och erfarenhetsbaserad pedagogik med fokus på uppgifter där du, under handledning, tar reda på svar i teori, föreläsningar, internet och med hjälp av varandra och egna nätverk. Därefter sker analys och reflektion utifrån egna erfarenheter.

I vissa av våra yrkeshögskoleutbildningar ingår LIA, Lärande i arbete och som vi i vardagstal kallar praktik. Du ordnar din LIA-plats på egen hand utifrån INSU:s och ditt eget nätverk. Vi är mycket glada över vårt samarbete med olika företag och vet att de har stor glädje av de studerande både under LIA-perioden och efter att de tagit sin examen.

Under LIA-perioderna ska du framförallt aktivt lära dig nya saker under din tid på företaget. Du får träna analytisk förmåga, tillämpa helhets- och systemperspektiv och ta ansvar.

I de yrkeshögskoleutbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen ingår kursen examensarbete. Examensarbetet utförs på uppdrag av ett företag och går ut på att utföra en utredning/analys av ett verkligt problem inom området för utbildningen.

Våra distansutbildningar bedrivs både på hel- och halvfart. För att lyckas med dina distansstudier måste du vara fokuserad, målmedveten och avsätta tid för studierna. Du läser en kurs i taget enligt schema och varje kurs har ett bestämt start- och slutdatum. Du läser enligt lärarens veckoanvisning via din dator.

Heltidsutbildningarna har webinar, laborationer och tentamen på dagtid, medan utbildningarna på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid. Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar.

Utbildningar är avgiftsfria och det går att ansöka om studiemedel via CSN.

Installationsbranschen är en bransch som växer snabbt. Generationsskifte gör att möjligheter och utveckling inom yrkesrollerna är många och stora.

Visa mer
Visa mindre

YH-utbildningar hos INSU - YH - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Auktoriserad Elinstallatör

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Antal poäng
104 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Utbildningen Auktoriserad Elinstallatör ger dig kompetens för att arbeta som bland annat Auktoriserad elinstallatör och Elkonsult. Vilket innebär att du får teoretiska kunskaper för Auktorisation Lågspänning (AL) tidigare benämnt Allmän Behörighet Lågspänning (ABL).

Du får kunskaper om regelverk och standarder, beräkningar och dimensioneringar, kontroll före ibruktagning, mätningar, hur man upprättar ritningar och kretsscheman med tillhörande dokumentation och hur du upprättar ett egenkontrollprogram.

Utbildningen är på deltid 50% och på distans under ett år och under utbildningstiden ingår tre fysiska träffar.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Auktoriserad elinstallatör
 • Auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad
 • Elkonsult

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Om gällande regler och standarder som gäller elinstallationer
 • Om hur olika material eller materialval kan påverka starkströmsanläggningar ur säkerhetssynpunkt
 • Om hur elektriska starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar är uppbyggda
 • Om elektromagnetisk kompatibilitet och dess betydelse för anläggningar och utrustningars funktionalitet
VISA MINDRE

Elteknikingenjör med AL

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-02-28
2025-02-28
Antal poäng
255 YH-poäng (ca 2.6 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Som Elteknikingenjör med AL ska du kunna ta det eltekniska ansvaret i projekt och samordna de tekniska lösningarna med närliggande yrkesgrupper. Du behöver ha ett ingenjörsmässigt tänk genom hela processen från förstudie, konstruktion, installation till underhåll.

Under utbildningen får du kunskaper om entreprenadformer, regelverk, konstruktion och dokumentation av elanläggningar. Du får även kunskaper om tele-, data- och säkerhetssystem, fastighetsautomation, avancerad felsökning samt hur man framställer, tolkar och använder ritningar och scheman med mera.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Elteknikingenjör med AL* och ger kompetens för att bl a kunna arbeta som Entreprenör, Elkonstruktör, Elteknikingenjör för konstruktion eller underhåll. Du får också teoretiska kunskaper för Auktorisation Lågspänning – AL*.

* Tidigare benämning är Allmän behörighet lågspänning – ABL

Du läser på distans på halvfart under 2,5 år och under utbildningstiden ingår sju fysiska träffar i Nyköping.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Elteknikingenjör
 • Elkonstruktör
 • Kalkylator
 • Projektör
 • Konsult inom elteknik

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Entreprenadformer och branschpraxis
 • Hur man tar ansvar för den eltekniska framdriften i olika projekt
 • Konstruktion och dokumentation av elanläggningar
 • Arbetssätt för projektdeltagare
 • Fastighetsautomation
 • Upphandlingsformer
 • De vanligast förekommande tele- data- och säkerhetssystemen
 • Tekniska system som kommunicerar via dator- och medianät eller genom telefoni och trådlös teknik
 • Avancerad felsökning och felavhjälpning inom elområdet inom industrin
 • Installation, driftsättning och underhåll av anläggningar inom teknikområdet
 • Författningar, föreskrifter, anvisningar och standarder inom teknikområdet
VISA MINDRE

Installationssamordnare

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-22
Utbildningsslut
2023-06-30
KORT YH-KURS
Antal poäng
95 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
2022-06-01
Ansökan stänger
VISA MER

Som Installationssamordnare har du bred allmänkunskap och helhetssyn om projektets installationer och funktioner, du ska leda och samordna installatörernas arbeten så att produktionen fungerar rationellt och störningsfritt för alla parter.

Idag består allt oftare projektkostnaden till hälften av installationer med komplicerade och avancerade tekniska system och funktioner föreskrivna av specialister från olika fackområden. Att planera, styra och leda projekten kräver god insikt och kunskap i alla tekniska frågeställningar så att rätt produkt kan levereras inom givna ekonomiska och tekniska ramar på fastställd tid.

Du läser på distans på deltid 50% under ett år.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Installationssamordnare
 • Konsult inom installationssamordning
VISA MINDRE

Kalkylator inom EL

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-22
Utbildningsslut
2023-06-30
KORT YH-KURS
Antal poäng
95 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
2022-06-01
Ansökan stänger
VISA MER

Som kalkylator inom El drivs du av att hitta lösningar på tekniska utmaningar och ekonomiska förutsättningar. Du arbetar på kontor som stöd till chef och ledning med komplexa uppgifter såsom att beräkna tids-, material- och personalkostnader.

Det behövs kunskaper om upphandling och inköp, kalkylering och installationskunskap.

Du läser på distansdeltid 50% under ett år.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Kalkylator inom el
 • Konsult inom el
 • Inköpare och upphandlare inom el
VISA MINDRE

Kalkylator inom VVS

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-23
2024-06-14
Antal poäng
100 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Som kalkylator inom VVS drivs du av att hitta lösningar på tekniska utmaningar och ekonomiska förutsättningar. Du arbetar på kontor som stöd till chef och ledning med komplexa uppgifter såsom att beräkna tids-, material- och personalkostnader.

Att arbeta som kalkylator är ett spännande och varierande arbete med möjlighet att delta i många olika byggprojekt.

I utbildningen får du kunskaper om upphandling och inköp, kalkylering, installationskunskap och vara väl insatt i entreprenadjuridiken. För att trivas i rollen som kalkylator behöver du vara noggrann och gilla att arbeta i ett högt tempo.

Utbildningen är på distans och på deltid 50% under ett år.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Kalkylator inom VVS
 • Konsult inom VVS
 • Inköpare och upphandlare inom VVS

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Kalkylering
 • Entreprenadjuridik
 • Dokumentation
VISA MINDRE

Kyl- och värmepumpstekniker

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Katrineholms kommun)
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-02-28
2025-02-28
Antal poäng
305 YH-poäng (ca 1.5 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Utbildning Kyl- och värmepumptekniker är en eftergymnasial utbildning som ger dig mycket goda förutsättningar att få ett intressant arbete efter examen.

En tredjedel av studietiden består av lärande i arbete, LIA, då du får praktisera yrket på olika företag inom kyl- och värmebranschen.
Som Kyl- och värmepumptekniker kommer du att arbeta med installationer, felsökning och styrning av system. Det kan vara att skapa ett behagligt inomhusklimat i en fastighet. Det kan också handla om att arbeta med kyla inom industrin, i livsmedelsbutiker och på idrottsanläggningar.

Utbildningen är på heltid under cirka 1,5 år. I utbildningen varvas teori- och praktik undervisning i våra lokaler med fullt utrustat kyllaboratorium. Utbildningen är på distans med fysiska träffar och laborationer i Katrineholm (i snitt 2 i månaden).

Utbildningen avslutas med teoretiskt- och praktiskt examineringsprov.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Kyl- och värmepumptekniker
 • Kylservicetekniker
 • Servicetekniker inom kyla

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Specialiserade kunskaper inom området kylteknik.
 • Kylsystemens uppbyggnad och funktion samt får kunskaper om drift av kylsystem.
 • Kunna drift- och energioptimera ett kylsystem samt att dokumentera och rapportera ett kylsystem.
 • Självständigt arbeta som service- och installationstekniker inom kylbranschen vilket leder till vidare lärande och professionell utveckling inom yrket.
VISA MINDRE

Projektledare VVS

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-23
2024-06-14
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Kvalificerade projekt kräver skickliga projektledare. Din arbetsdag som projektledare VVS består av att styra projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet. Ansvarsområdet är stort där allt från pengaflöde till teknik, arbetsmiljö och kundvård måste fungera för att nå framgång.

Under utbildningen får du kunskaper om avtal, upphandling, logistik, tekniska lösningar och målstyrning men också kunskaper om ledarskap för att kunna styra projekt med många personer och resurser inblandade. De mjuka värden är precis lika viktiga som de hårda.

Arbetar du redan inom installationsbranschen idag och vill gå vidare i din karriär är detta en utbildning som kan passa dig.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Projektledare VVS och ger kompetens för att kunna leda kvalificerad projekt.

Du läser på distansdeltid 50% under två år.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Projektledare VVS
 • Arbetsledare VVS
 • Konsult inom VVS
 • Projektledare bygg/anläggning
 • Arbetsledare anläggning

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Projektledning och ledarskap
 • Entreprenadekonomi med ekonomisk uppföljning
 • Logistiksystem, d.v.s materialflöden från grossist/leverantör till slutkund samt därtill hörande informationsflöden
 • Upphandling och upphandlingsteknik
 • Hur man utvärderar olika tekniska lösningar
 • Entreprenadjuridik
VISA MINDRE

VVS-ingenjör

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Stockholms kommun)
Utbildningsstart
2022-08-22
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
405 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

VVS-ingenjörsutbildningen är en eftergymnasial utbildning som ger dig många valmöjligheter och karriärvägar. Rekryteringsbehovet är mycket stort, vilket ger dig goda förutsättningar till anställning efter examen.

Är du intresserad av att skapa lösningar för ett bra och energieffektivt inomhusklimat i våra fastigheter?
Som VVS-ingenjör kan du bland annat arbeta som projektledare då du ansvarar för projektering av värme, ventilation och sanitetssystem.

Som konstruktör designar du energieffektiva VVS-system för kontor, bostäder och offentliga lokaler, i CAD och andra rit- och beräkningsverktyg.

VVS-branschen har ett stort rekryteringsbehov vilket ger goda förutsättningar till anställning när du har fått din examen.

Du läser på distans heltid i cirka två år, och under utbildningstiden ingår sju fysiska träffar i Stockholm och Katrineholm/Nyköping.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • VVS-ingenjör
 • VVS-konstruktör
 • VVS-projektör
 • Teknisk säljare
 • Konsult inom VVS

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Konstruktion och projektering av VVS- och komfortkylsystem samt kunskap att arbeta i projekt efter fastställda styrdokument.
 • Orientering om utvecklingsfrågor inom t.ex energi och miljö.
 • Lösa komplexa uppgifter som konstruktion/projektering av samverkande system inom VVS- och kylbranschen ur ett energi- och miljömässigt hållbart perspektiv.
 • Presentera egna lösningar för en kritisk mottagare.
 • Planera och genomföra konstruktion/projektering med beprövade metoder och alternativa metoder ur ett energi- och miljömässigt perspektiv
VISA MINDRE