INSU - YH - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter


PÅ INSU:S YRKESHÖGSKOLA STUDERAR DU TILL STÖRSTA DELEN PÅ DISTANS. VI ERBJUDER UTBILDNINGAR PÅ BÅDE HEL- OCH HALVFART. SE HÖSTENS UTBUD OCH VÄLJ EN UTBILDNING SOM PASSAR DIG.


INSU har ett nära samarbete med installationsbranschen och våra utbildningar är skräddarsydda för att ge dig en tydlig yrkesroll med mycket god kompetens.

Undervisningen kommer att bygga på problem- och erfarenhetsbaserad pedagogik med fokus på uppgifter där du, under handledning, tar reda på svar i teori, föreläsningar, internet och med hjälp av varandra och egna nätverk. Därefter sker analys och reflektion utifrån egna erfarenheter.

I vissa av våra yrkeshögskoleutbildningar ingår LIA, Lärande i arbete och som vi i vardagstal kallar praktik. Du ordnar din LIA-plats på egen hand utifrån INSU:s och ditt eget nätverk. Vi är mycket glada över vårt samarbete med olika företag och vet att de har stor glädje av de studerande både under LIA-perioden och efter att de tagit sin examen.

Under LIA-perioderna ska du framförallt aktivt lära dig nya saker under din tid på företaget. Du får träna analytisk förmåga, tillämpa helhets- och systemperspektiv och ta ansvar.

I de yrkeshögskoleutbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen ingår kursen examensarbete. Examensarbetet utförs på uppdrag av ett företag och går ut på att utföra en utredning/analys av ett verkligt problem inom området för utbildningen.

Våra distansutbildningar bedrivs både på hel- och halvfart. För att lyckas med dina distansstudier måste du vara fokuserad, målmedveten och avsätta tid för studierna. Du läser en kurs i taget enligt schema och varje kurs har ett bestämt start- och slutdatum. Du läser enligt lärarens veckoanvisning via din dator.

Heltidsutbildningarna har webinar, laborationer och tentamen på dagtid, medan utbildningarna på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid. Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar.

Utbildningar är avgiftsfria och det går att ansöka om studiemedel via CSN.

Installationsbranschen är en bransch som växer snabbt. Generationsskifte gör att möjligheter och utveckling inom yrkesrollerna är många och stora.

Visa mer
Visa mindre