På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

INSU - YH - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

INSU - YH - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter


INSU hittar du på flera orter runt om i landet och inför hösten 2021 erbjuder vi nio yrkeshögskoleutbildningar.


INSU har ett nära samarbete med installationsbranschen och våra utbildningar är skräddarsydda för att ge dig en tydlig yrkesroll med mycket god kompetens.

Undervisningen kommer att bygga på problem- och erfarenhetsbaserad pedagogik med fokus på uppgifter där du, under handledning, tar reda på svar i teori, föreläsningar, internet och med hjälp av varandra och egna nätverk. Därefter sker analys och reflektion utifrån egna erfarenheter.

I vissa av våra yrkeshögskoleutbildningar ingår LIA, Lärande i arbete och som vi i vardagstal kallar praktik. Du ordnar din LIA-plats på egen hand utifrån INSU:s och ditt eget nätverk. Vi är mycket glada över vårt samarbete med olika företag och vet att de har stor glädje av de studerande både under LIA-perioden och efter att de tagit sin examen.

Under LIA-perioderna ska du framförallt aktivt lära dig nya saker under din tid på företaget. Du får träna analytisk förmåga, tillämpa helhets- och systemperspektiv och ta ansvar.

I de yrkeshögskoleutbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen ingår kursen examensarbete. Examensarbetet utförs på uppdrag av ett företag och går ut på att utföra en utredning/analys av ett verkligt problem inom området för utbildningen.

Våra distansutbildningar bedrivs både på hel- och halvfart. För att lyckas med dina distansstudier måste du vara fokuserad, målmedveten och avsätta tid för studierna. Du läser en kurs i taget enligt schema och varje kurs har ett bestämt start- och slutdatum. Du läser enligt lärarens veckoanvisning via din dator.

Heltidsutbildningarna har webinar, laborationer och tentamen på dagtid, medan utbildningarna på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid. Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar.

Utbildningar är avgiftsfria och det går att ansöka om studiemedel via CSN.

Installationsbranschen är en bransch som växer snabbt. Generationsskifte gör att möjligheter och utveckling inom yrkesrollerna är många och stora.

YH-utbildningar hos INSU - YH - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Auktoriserad Elinstallatör

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-01
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Antal poäng
104 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
VISA MER

Utbildningen Auktoriserad Elinstallatör ger dig kompetens för att arbeta som bland annat Auktoriserad elinstallatör och Elkonsult. Vilket innebär att du får teoretiska kunskaper för Auktorisation Lågspänning (AL) tidigare benämnt Allmän Behörighet Lågspänning (ABL).

Du får kunskaper om regelverk och standarder, beräkningar och dimensioneringar, kontroll före ibruktagning, mätningar, hur man upprättar ritningar och kretsscheman med tillhörande dokumentation och hur du upprättar ett egenkontrollprogram.

Utbildningen är på deltid 50% och på distans under ett år och under utbildningstiden ingår tre fysiska träffar.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Auktoriserad elinstallatör
 • Auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad
 • Elkonsult

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Om gällande regler och standarder som gäller elinstallationer
 • Om hur olika material eller materialval kan påverka starkströmsanläggningar ur säkerhetssynpunkt
 • Om hur elektriska starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar är uppbyggda
 • Om elektromagnetisk kompatibilitet och dess betydelse för anläggningar och utrustningars funktionalitet
VISA MINDRE

Kalkylator inom VVS

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-01
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-23
2024-06-14
Antal poäng
100 YH-poäng (ca 1 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
Branscher
VISA MER

Som kalkylator inom VVS drivs du av att hitta lösningar på tekniska utmaningar och ekonomiska förutsättningar. Du arbetar på kontor som stöd till chef och ledning med komplexa uppgifter såsom att beräkna tids-, material- och personalkostnader.

Att arbeta som kalkylator är ett spännande och varierande arbete med möjlighet att delta i många olika byggprojekt.

I utbildningen får du kunskaper om upphandling och inköp, kalkylering, installationskunskap och vara väl insatt i entreprenadjuridiken. För att trivas i rollen som kalkylator behöver du vara noggrann och gilla att arbeta i ett högt tempo.

Utbildningen är på distans och på deltid 50% under ett år.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Kalkylator inom VVS
 • Konsult inom VVS
 • Inköpare och upphandlare inom VVS

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Kalkylering
 • Entreprenadjuridik
 • Dokumentation
VISA MINDRE

Projektledare VVS

Studietakt / Ort
50% / DISTANS (Nyköpings kommun)
Utbildningsstart
2022-08-01
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-23
2024-06-14
Antal poäng
200 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
Branscher
VISA MER

Kvalificerade projekt kräver skickliga projektledare. Din arbetsdag som projektledare VVS består av att styra projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet. Ansvarsområdet är stort där allt från pengaflöde till teknik, arbetsmiljö och kundvård måste fungera för att nå framgång.

Under utbildningen får du kunskaper om avtal, upphandling, logistik, tekniska lösningar och målstyrning men också kunskaper om ledarskap för att kunna styra projekt med många personer och resurser inblandade. De mjuka värden är precis lika viktiga som de hårda.

Arbetar du redan inom installationsbranschen idag och vill gå vidare i din karriär är detta en utbildning som kan passa dig.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Projektledare VVS och ger kompetens för att kunna leda kvalificerad projekt.

Du läser på distansdeltid 50% under två år.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Projektledare VVS
 • Arbetsledare VVS
 • Konsult inom VVS
 • Projektledare bygg/anläggning
 • Arbetsledare anläggning

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Projektledning och ledarskap
 • Entreprenadekonomi med ekonomisk uppföljning
 • Logistiksystem, d.v.s materialflöden från grossist/leverantör till slutkund samt därtill hörande informationsflöden
 • Upphandling och upphandlingsteknik
 • Hur man utvärderar olika tekniska lösningar
 • Entreprenadjuridik
VISA MINDRE

VVS-ingenjör

Studietakt / Ort
100% / DISTANS (Stockholms kommun)
Utbildningsstart
2022-08-01
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
405 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan öppnar
Saknas
Ansökan stänger
Saknas
Branscher
VISA MER

VVS-ingenjörsutbildningen är en eftergymnasial utbildning som ger dig många valmöjligheter och karriärvägar. Rekryteringsbehovet är mycket stort, vilket ger dig goda förutsättningar till anställning efter examen.

Är du intresserad av att skapa lösningar för ett bra och energieffektivt inomhusklimat i våra fastigheter?
Som VVS-ingenjör kan du bland annat arbeta som projektledare då du ansvarar för projektering av värme, ventilation och sanitetssystem.

Som konstruktör designar du energieffektiva VVS-system för kontor, bostäder och offentliga lokaler, i CAD och andra rit- och beräkningsverktyg.

VVS-branschen har ett stort rekryteringsbehov vilket ger goda förutsättningar till anställning när du har fått din examen.

Du läser på distans heltid i cirka två år, och under utbildningstiden ingår sju fysiska träffar i Stockholm och Katrineholm/Nyköping.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • VVS-ingenjör
 • VVS-konstruktör
 • VVS-projektör
 • Teknisk säljare
 • Konsult inom VVS

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Konstruktion och projektering av VVS- och komfortkylsystem samt kunskap att arbeta i projekt efter fastställda styrdokument.
 • Orientering om utvecklingsfrågor inom t.ex energi och miljö.
 • Lösa komplexa uppgifter som konstruktion/projektering av samverkande system inom VVS- och kylbranschen ur ett energi- och miljömässigt hållbart perspektiv.
 • Presentera egna lösningar för en kritisk mottagare.
 • Planera och genomföra konstruktion/projektering med beprövade metoder och alternativa metoder ur ett energi- och miljömässigt perspektiv
VISA MINDRE