Pipmakare

Pipmakare

Pipmakare tilllverkar rökpipor för hand. Yrket hör till "smala hantverksyrken". Yrkesgruppen är i Sverige mycket liten. Kundkrets är mycket exklusiv. Priset på varje handgjord rökpipa börjar på 3,5 tusen SEK (svenska skronor) och går uppåt. 

Det tar minst 8 timmars intensivt och koncentrerat arbete för att tilllverka en rökpipa för hand. Ofta tar det längre tid, t.ex 12 arbetstimmar och ibland ännu längre tid.

Majoritet av kunder finns utanför Sverige.

Eftersom det är endast några få verksamma rökpipmakare som finns i Sverige idag, och yrket är och förblir mycket litet - måste man lära sig yrket genom självstudier (se autodidakt>>) eller genom att gå i lära hos en verksam pipmakare. 

Övrigt

Yrket ingår i Myndighetens (Myh, Myndighet för yrkeshögskolan) lista på de så kallade "smala yrken"; vilka andra yrken som i Sverige också räknas till kategorinsmala yrken kan man se på www.myh.se/smala yrken

För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se