Departementssekreterare

Departementssekreterare

Departementssekreteraren är en tjänsteman i Regeringskansliet som förbereder ärenden för beslut. Vanliga utbildningar är juridik, ekonomi och samhällsvetenskapliga ämnen, men vissa har en sakkompetens från andra områden, som läkare eller naturvetare.

Exempel på arbetsuppgifter som departementssekreterare har:

 • Läsa förslag från andra departement för att komma med synpunkter på förslagen.
  Processen kallas gemensam beredning. Eftersom regeringen fattar beslut tillsammans, kollektiva beslut, ska alla förslag ha diskuterats igenom med alla berörda departement. Departementssekreterare lämnar ofta sina synpunkter via e-post.
 • Delta i möten med ministern.
  Alla ärenden som ska beslutas gås igenom för ministern så att hen kan godkänna eller ha synpunkter och departementssekreterare kan presentera ärenden och om ministern tycker det är bra och godkänner, tas sedan ärendet upp på regeringssammanträdet.
 • Skriva analyserande pm som sedan presenteras för statssekreteraren och skriva upp ärenden på en särskild beredningslista, där alla ärenden som ska tas upp med statssekreteraren finns noterade.
 • Läsa och svara på många mail och telefonsamtal - bland annat från medborgare som vill ta upp olika frågor
 • Förbereda och delta på arbetsmöten.
  Ett arbetsmöte kan t.ex handa om ett visst projekt, som kan gå ut på att analysera konsekvenserna av en fråga som politiska ledningen vill ha genomförd. I arbetsgrupper ingår det ofta personal från olika delar i departementet, med olika kompetenser. Om man på ett visst möte tar särskilt upp de juridiska problemen, då är en expertjurist med på det mötet
 • Skriva underlag för intervjuer som ministern är med på, t.ex i radio och TV.

Utbildning

Utbildningarna som leder fram till att man kan få jobb som departementssekreterare har som gemensam nämnare att man får ett analytiskt sätt att se på samhället - ett förhållningssätt man sedan tar vidare i sin yrkesroll.

En bra grundutbildning för den som vill satsa på att bli departementssekreterare är t.ex pol.kand examen med statsvetenskaplig inriktning (motsvarar 3 års studier på heltid på högskola / universitet).

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.