Yrkesutbildaren Habo AB - Kompetensutbildningar

Vi har Bredast erfarenhet av eftertraktade YH-kurser / auktorisations-utbildningar. YRKESUTBILDAREN HABO OCH NÄTVERKET ELSÄKERT. 500 meter från Habo centrum och järnvägsstationen finns vårt nybildade utbildningscentrum som inreds i sommar.

PÅ YRKESUTBILDAREN utbildar vi till de mest angelägna yrkena inom el och energibranschen. Antingen i form av program, korta kurser eller som företagsutbildningar

Utbildningarnas omfattning beror på dess innehåll och hur arbetsmarknadens behov ser ut. Våra utbildningar är framtagna i samarbete med ämnesexperter och framtagna i nära samspel med privata företag inom el och energibranschen.

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Yrkesutbildaren Habo AB - Kompetensutbildningar

Skötsel av elektriska anläggningar - heldag

För dig som jobbar i en miljö där elektriska risker kan uppstå och där el-olycksfall behöver förebyggas. Detta görs bäst genom att arbetsrutiner, riskanalyser och rätt arbetsmetoder väljs.

Kontroll före idrifttagning - 1-2 dagar

För dig som vill få god insyn i vikten av att utföra kontroller före idrifttagning på en lågspänningsanläggning. Exmpelvis Du som har kontrollansvaret på företaget, elektriker och elektrikerstuderande.

Elmiljö och elkvalitet - heldag

För dig som vill bli vassare inom felsökning och ha en bättre förståelse för de utmaningar som modern elektronik innebär för en elanläggning eller elnät. Utbildningen ger en fördjupad förståelse för hur vårt elnät är uppbyggt, genom laborationer i kontrollerad miljö kan vi se hur ett PEN-ledaravbrott påverkar både anläggning och säkerhet.

Instruerad person - heldag

För dig som är icke elektriskt fackkunnig, men som arbetar i eller nära elektriska anläggningar. Efter denna kurs skall deltagarna kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk risk och där förstå hur arbetet är organiserat för att undvika el-olycksfall och driftstörningar.

Arbetsmetoder för arbete nära spänning - heldag

dig som arbetar i miljö där Du kan utsättas för elfara eller aktivt arbetar med arbeten nära och med spänning. ( Elektriker och servicetekniker) Branschrekommendationen är att dessa personer återkommande skall erbjudas denna kurs vart 3:e år.
Gör intresseanmälan

Kontakta Yrkesutbildaren Habo AB - Kompetensutbildningar

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad eller har frågor till Yrkesutbildaren Habo AB - Kompetensutbildningar. Yrkesutbildaren Habo AB - Kompetensutbildningar hör av sig inom kort!