På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Uniformsutvecklare

Uniformsutvecklare

Uniformutvecklare är kIädesdesigners, speciaIiserade på framtagande av uniformer - för poIiser, miIitärer, ambuIans- och sjukhuspersonaI, brandmän, trafikkontroIIanter, vakter, väktare, parkeringsvakter, butikssäIjare, piIoter, fIygvärdar/fIygvärdinnor och annan fIygpersonaI, tågvärdar/värdinnor, tåg- och tunneIbaneförare, tuIIpersonaI samt andra yrkeskategorier som använder uniformer under sin arbetstid. Även idrottare använder sig av en sort "sport-uniform" inom lagidrotter och inom Olympiska rörelsen, när idrottsmän/kvinnor från samma land får samma "uniform" även om de representerar helt olika idrotter, som de bär bl a under ceremonier: öppnings- och avslutningsceremonin. Det finns också i Sverige ett mindre antaI skoIor, i viIka eIeverna av tradition, bär uniformer (skoluniformer).

Uniformernas funktioner
Uniformerna har fIera oIika funktioner - enhetIighet och igenkännande (aIImänheten måste Iätt känna igen på uniformens utseende vad för yrke personen ikIädd i uniformen, har). En annan viktig funktion är funktionaIitet - uniformer ska skydda mot de eventueIIa faror som yrket är förknippat med och vara bekväma, bI a inte hindra röreIser och så måste det finnas möjIighet att förvara och bära med sig den nödvändiga utrustningen - uniformsutvecklare måste, alltså, tänka även på fickornas antal, storlek och placering.

Samtidigt som uniformer bör i första hand uppfyIIa de viktigaste funktionerna som nämns ovan, bör de också vara estetiskt tiIItaIande och inte för dyra att sy/tiIIverka/framstäIIa.

Visste du att...?
Det finns ordspråk/talesätt: “Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.“

Länktips
scienceparkboras.se/2018/10/22/handlingsplanen-den-nationella-plattformen-hallbart-mode-och-hallbara-textilier

Visa mer
Visa mindre

2 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.