Vad har hänt på arbetsmarknaden?

Vad har hänt på arbetsmarknaden?

Ja, hur såg arbetsmarknaden ut under 2020 egentligen?
Under 2020 drabbades världen av Covid-19. I Sverige drabbades vi av den högsta arbetslösheten sedan finanskrisen 2007. Allra svårast att hitta ett arbete var det för ungdomar och utrikesfödda. Under året var arbetslösheten nämligen i genomsnitt 8,3 procent i landet. Det innebar en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med 2019.

Många branscher drabbades hårt när pandemin lamslog världen. Besöksnäring och turism avstannade mer eller mindre helt. Leveranser och affärer med andra länder försvårades. Och permitteringar och uppsägningar präglade flera arbetsplatser. Bland de branscher som haft det allra svårast under pandemin finns Hotell och restaurang, Personliga och kulturella tjänster samt Transportsektorn. Även Tillverkning och utvinning, energi och miljö samt Handel och Utbildning har haft ett svårt år. Ännu är arbetsmarknaden osäker, men en sak är tydlig, pandemin har bidragit till en rad positiva effekter också.  

Positiva effekter av corona
Efter att många människor haft svårt att komma ut på arbetsmarknaden ökade antalet ansökningar till vidare utbildningar under 2020. Allra tydligast var det bland ungdomar, 19 år och yngre, där närmare 35.000 sökte en utbildning via högskolan. Det var en ökning med 28 procent jämfört med förgående år. Utbildning leder till nya meriter och erfarenheter som kan vara en bidragande faktor till att fler kan ta sig ut på den osäkra arbetsmarknaden framåt. 

En annan positiv effekt av pandemin är en arbetsmarknad som introducerats till nya yrken och kompetenser. Under året har digitaliseringen gått framåt med stormsteg och nya tekniker har lanserats. Effekterna av pandemin, både positiva och negativa, tyder på en arbetsmarknad som kommer att se annorlunda ut i framtiden. 

Något som experter tror har kommit för att stanna är digitala sammankomster. Att välja digitala alternativ istället för fysiska resor är en vinst både för miljön och individens tid. Likaså öppnar den digitala världen upp för fortsatta möjligheter att jobba på distans för den som tycker att det konceptet har fungerat. 

Hur kommer arbetsmarknaden förändras under 2021?
Arbetsmarknaden har sett ganska oförändrad ut det första kvartalet av 2021 och enligt experter kan det ta tid innan den återhämtat sig helt. Det råder fortfarande stor arbetslöshet och prognosen är osäker i och med en kris som ännu inte är över. Däremot finns det branscher och yrken som saknar arbetskraft trots en pandemi.

Här är några yrken som behöver, och kommer behöva, arbetskraft under de närmsta åren.

Arbetsterapeut
Biomedicinsk analytiker
Datavetare 
Inredningsarkitekt
Kemist
Lärare F–3 och 4–6
Tandhygienist
Yrkeslärare i gymnasieskolan

Du kan läsa mer om Arbetsmarknaden år 2021 här.  


Elin sammanfattar: 
Året 2020 var ett osäkert år med utmaningar på flera håll. Pandemin fick hela världen att stanna upp, företag gick på knäna och människor blev av med såväl sina arbeten som livsverk. Idag vet vi mer än vi gjorde när pandemin bröt ut. Och enligt flera experter tror sig arbetsmarknaden återhämta sig en hel del under 2021. 

Nu har vaccineringen satt fart och många företag inom tillverkning och logistik har så sakta börjat återhämta sig. Fortfarande är besöksnäring samt hotell och restauranger hårt drabbade. Förhoppningsvis kan vaccinet bidra till en återhämtning även för dessa branscher. 

Om du är en av dem som blivit av med din sysselsättning på grund av pandemin delar jag med mig av några tips. 

- Sök en utbildning eller kurs.
- Anslut till vården om du har en utbildning som motsvarar branschens krav.
- Undersök olika frilansnätverk. Kanske söker någon kompetens som du har.
- Läs utbildningslitteratur inom områden som intresserar dig.
- Testa dina egna vingar och starta något eget. 

En dag kommer pandemin att vara över. Tills dess - håll i och håll ut!


Källor: uhr.se, arbetsformedlingen.se, scb.se