Arbetsmarknaden år 2021

Arbetsmarknaden år 2021

Att välja utbildning är inte alltid helt lätt. Det kan vara mycket att tänka på när man står inför ett utbildnings -och yrkesval, intresse, utbildningslängd och arbetsmarknad.

För att underlätta valet så kan det vara bra att ta reda på fakta om framtidens arbetsmarknad innan du fattar ett beslut.

Enligt Sacos senaste rapport ”Framtidsutsikter” visar det att lärare, socionomer och arbetsterapeuter har en ljus arbetsmarknad framför sig.

 

Liten konkurrens om jobben

Arbetsmiljöingenjör, Arbetsterapeut, Arkitekt, Audionom, Biomedicinsk analytiker, Datavetare, Djursjukskötare, Fysioterapeut, Inredningsarkitekt, Kemist, Lärare F–3 och 4–6, Matematiker och statistiker, Officer?Optiker, Planeringsarkitekt, Receptarie, Skolledare, Socionom, Speciallärare och specialpedagog, Tandhygienist, Yrkeslärare i gymnasieskolan, Ämneslärare 7–9 och gymnasieskolan

Balans

Agronom och lantmästare, Apotekare, Arbetsförmedlare, Bibliotekarie, Biomedicinare, Brandingenjör, Civilekonom och ekonom, Civilingenjör, Dietist och nutritionist, Fysiker och sjukhusfysiker, Geovetare, Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör, Högskoleingenjör, Jurist, Jägmästare och skogsmästare, Kiropraktor, Landskapsarkitekt, Logoped, Läkare, Psykolog, Studie och yrkesvägledare, systemvetare, Tandläkare, Veterinär

Stor konkurrens om jobben

Beteendevetare, Biolog och miljövetare, Hälsovetare, Kommunikationsyrken, Musei- och kulturmiljöyrken, Personalvetare, Samhällsvetare