Artificiell intelligens - AI Genrebild - reportage från framtid.se

Artificiell intelligens - AI

Artificiell intelligens, AI, är intelligens som kan uppvisas av maskiner. Multinationella företag som Google, Facebook och Microsoft har en viktig del i att AI-utvecklingen går framåt.

Experter inom området har listat några yrkesgrupper som i framtiden med stor sannolikhet kommer att förändras och till viss del redan har förändrats genom artificiell intelligens. 

Det kommer bli allt vanligare med röststyrd teknik (augmented reality) som redan finns i Pokémon Go. Även biometric information är en annan variant av AI som innebär att ansikten och temperaturer blir avlästa utan mänsklig kontakt. 

Copywriter
Att få personer att reagera och ta till sig budskap behöver inte längre en kreativ person fundera över. Det kan genomsökas av AI som automatiskt kan se mönster i människors beteende eller deras reaktioner.

IT-säkerhetsanalytiker
Genom att mäta avvikande beteenden i data kan felaktigheter upptäckas och hanteras i tid. Självlärande algoritmer kommer att utvecklas allt snabbare.

Journalist
Flera nyhetsbyråer som AP och TT har redan tillsatt virtuella journalister.

Rekryterare
Tack vare utvecklingen inom artificiell intelligens kommer det att bli lättare att hitta rätt jobb till rätt person.

Redovisningskonsult
Inom redovisning kommer allt mer arbete automatiseras.

Hälsa & sjukvård
Inom sjukvården kommer AI få allt större betydelse. Redan idag finns AI-program som lärt sig tolka enklare frakturer och på så sätt göra bedömningar för vilka patienter som behöver opereras. Det innebär att en läkare kan få mer tid att träffa sina patienter och att bedöma de mer komplicerade fallen. 

Webbdesigner
Att skapa en hemsida kommer i framtiden bli enklare utan några större förkunskaper, tack vare AI.

 

Reportage från framtid.se