Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. Vi företräder medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi samt bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor.

Det är våra medlemmar som är med där det byggs nya bostäder, järnvägar och motorvägar. De röjer snö på ödsliga landsvägar, gräver ner miltals med bredband och drar vatten- och avloppsledningar.

Vill du jobba hos oss? Här hittar du våra lediga tjänster >>

Du behövs
Behovet av duktiga maskinförare är stort och kommer att öka i takt med stora pensionsavgångar, samtidigt som omfattande infrastruktursatsningar ska genomföras. Varje år utbildas cirka 300 nya maskinförare och fram till år 2024 beräknas 6-7000 maskinförare behövas i Sverige. Att vara maskinentreprenör kräver kompetens och kreativitet.


Här hittar du våra utbildningar >>


Att vara maskinentreprenör är att vara pionjär. Branschen skapades av entreprenörer som såg behovet av förnyelse och effektivitet i den sektor som bygger den infrastruktur som gör ett samhälle framgångsrikt. Branschen har genom åren banat väg för en svensk framgångsrik industri och en livsmiljö i världsklass.

När samhället behöver ett sjukhus, en skola eller rädda en stad från översvämning, så är maskinentreprenören först på plats, men också alltid närvarande för skötsel och underhåll. Maskinentreprenören lägger grunden för utvecklingen.

Visa mer
Visa mindre