Ortoptist

Ortoptist

Som ortoptist undersöker, diagnostiserar och behandlar du barn med glasögonbehov, synnedsättningar på grund av olika brytningsfel samt barn och vuxna med skelning, samsynsbesvär och neurologiska ögonbesvär, till exempel ögondarr eller ögonmuskelförlamningar.

Ortoptisten arbetar också med synscreening, för att hitta synfel/skelning hos barn så tidigt som möjligt. Majoriteten av patienterna är barn, men andelen vuxna ökar på grund av ökade synkrav vid dataarbete och större läsmängder.

Utbildning

I Europa är ortoptistutbildningen en treårig eftergymnasial utbildning. International Orthoptic Association (IOA) arbetar bland annat med utbildning, forskning och godkänner både den Nordiska och den Europeiska Ortoptistutbildningen.

I Sverige är ortoptistutbildningen en universitetsutbildning som bygger på sjuksköterskeexamen samt vidareutbildning som ögonsjuksköterska. Därefter är det ytterligare en påbyggnadskurs i ortoptik. Du kan även läsa kurser i optometri som är en vidareutbildning för optiker, ögonsjuksköterskor och ortoptister.

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig högskoleutbildning. Huvudämnet är omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap och teori varvas med praktik. Sjuksköterskeprogrammet finns även att läsa på distans.

En bra grundutbildning ges på Vård- och omsorgsprogrammet.

Arbetsplats

Ortoptister arbetar på ögonmottagningar i nära samarbete med ögonläkare.

Ortoptister kan också arbeta på neurologiska mottagningar, syncentraler och på rehabiliteringsenheter eller med forskning inom ögon och neurologi. Arbetet med synscreening sker på barnavårdscentralerna.

Visa mer
Visa mindre

4 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.