Lantmätare
Spela filmen

Lantmätare

Som lantmätare har du tekniska, juridiska och ekonomiska arbetsuppgifter.

Nya fastigheter behöver bildas för bostäder, arbetsplatser och fritidsbebyggelse. All markyta är indelad i fastigheter, en del är tomter med ett eller flera hus, andra kan bestå av skogsmark.

Som lantmätare fattar du beslut om hur fastighetsgränser ska dras och hur avstyckningar ska göras. Då gränsen mellan olika fastigheter är oklar är det din uppgift att klarlägga var gränsen går. Du ger råd till markägare, byggföretag, vägverk och kommuner och fungerar ibland som rådgivare vid förhandlingar mellan olika parter.

Utbildning

I första hand rekommenderas läsa Lantmätarprogrammet på högskolenivå. Men man kan även få jobbet som lantmätare med civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen eller juristexamen. Helst ska ha man inom sin högskoleutbildning även läst Fastighetsrätt (minst en kurs á 15 högskolepoäng, vilket motsvarar studier i en termin på halvtid).
Förberedande grundutbildning finns på flera av gymnasieskolans program. Grundläggande vidareutbildning kan finnas inom yrkeshögskolan.
Högskoleutbildning hittar du bland annat på Högskolan Väst.
OBS! körkort (lägst klass B, för personbil, med manuell växellåda) kan krävas för att kunna få anställning som lantmätare.

Arbetsplats

Det finns många potentiella arbetsgivare för personer som har gått utbildningar med inriktning mot lantmäteri – bland annat statliga myndigheter, kommuner men man kan även som lantmätare arbeta som konsult.
Ett exempel: en lantmätare kan jobba med fastighetsbildning inom lantmäteriet eller i en kommun. På det statliga och kommunala lantmäteriet arbetar man som förrättningslantmätare. Förrättningslantmätare är, alltså, en specifik yrkesroll som avser de arbetsuppgifter som en lantmätare inom stat och kommun har.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  19 Lediga jobb som lantmätare

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.