Lantmätare
Spela filmen

Lantmätare

Som lantmätare har du tekniska, juridiska och ekonomiska arbetsuppgifter.

Nya fastigheter behöver bildas för bostäder, arbetsplatser och fritidsbebyggelse. All markyta är indelad i fastigheter, en del är tomter med ett eller flera hus, andra kan bestå av skogsmark.

Som lantmätare fattar du beslut om hur fastighetsgränser ska dras och hur avstyckningar ska göras. Då gränsen mellan olika fastigheter är oklar är det din uppgift att klarlägga var gränsen går. Du ger råd till markägare, byggföretag, vägverk och kommuner och fungerar ibland som rådgivare vid förhandlingar mellan olika parter.

Utbildning

Grundutbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Grundläggande vidareutbildning kan finnas inom yrkeshögskolan.

Högskoleutbildning hittar du bland annat på Högskolan Väst.

Arbetsplats

Du kan till exempel arbeta med fastighetsbildning inom lantmäteriet eller i en kommun.

Visa mer
Visa mindre

42 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.