Anläggningsmontör Storkraftnät

Anläggningsmontör Storkraftnät

En anläggningsmontör storkraftnät bygger, underhåller och reparerar kraftledningar samt utomhusställverk för region- och stamnät på hög höjd med spänningar mellan 40.000 V - 400.000 V. Storkraftnätet är ryggraden i svensk elförsörjning och som anläggningsmontör har du en viktig roll att se till att elförsörjningen fungerar.

För att elektricitet ska kunna levereras till kunden leds den från ett kraftverk via det stora stamnätet och vidare till mindre regionala och lokala elnät. Elektriciteten fördelas i och mellan dessa nät i utomhusställverk.

Som anläggningsmontör arbetar du med avancerade verktyg, mätinstrument och samverkar med andra aktörer så som grävmaskinister, kran- och helikopterförare.

Utbildning

Utbildningar kan finnas inom yrkeshögskolan.

Bra förberedande grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans El- och Energiprogrammet, inriktning Elteknik.

Framtidsutsikter

Hela världen står inför stora energiomställningar som kommer att kräva kompetens inom många energiområden i framtiden. Sverige skall bygga ett helt nytt elsystem under de kommande 25 åren, fördubblad elproduktion till år 2045, förnyelse förstärkning och utbyggnad. I dag finns det för få stam- och regionnäts-montörer i Sverige, där flertalet av projekten genomförs av utländska montörer. Totalt ska Sverige bygga 500 mil ny ledning på stamnätet och det kommer finnas stora jobbmöjligheter i framtiden för anläggnings-, stam- och regionnätsmontörer.

Energibranschen är redan nu i stort behov av arbetskraft med rätt kompetens. Efterfrågan väntas även öka då branschen står inför stora investeringar och pensionsavgångar.

Arbetsplats

En anläggningsmontör är ofta anställd hos elkraftföretag eller hos entreprenadföretag som jobbar på uppdrag av elkraftföretag. Eftersom elnätet finns överallt har du som vill möjlighet att ta uppdrag i hela Sverige eller utomlands. 

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.