Vindkraftprojektör

Vindkraftprojektör

Som vindkraftprojektör arbetar du med någon eller flera delar inom ett vindkraftprojekt från idé till nedmontering. Arbetet kan innebära att göra en förstudie för projektet och också planera och genomföra byggnation samt drift och underhåll och nedmontering av vindkraftsparken. Eftersom många olika kompetenser behövs, kan din bakgrund variera från ingenjör till natur- eller samhällsvetare.

Utbildning

Lämplig utbildning kan vara kandidatexamen i vindkraftprojektering eller en magister/master i vindkraftprojektering.

En annan karriärväg är att inom ett ingenjörsprogram välja vindkraft som område för examensarbetet. På liknande sätt kan du som studerande av t.ex. biologi eller fysisk planering också inrikta examensarbetet på vindkraft. Om du väljer den vägen är det bra att komplettera med fristående kurser i vindkraftprojektering.

Grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Passande utbildning finns inom yrkeshögskolan.

Visa mer
Visa mindre

8 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.