Yrkeshögskolan i Sandviken

På yrkeshögskolan i Sandviken kan du läsa yrkesutbildningar inom el/automation eller verkstad/CNC på eftergymnasial nivå. Det betyder att du har motsvarande kompetens inom el/automation eller verkstad/CNC när du börjar utbildningen. Även förkunskaper genom yrkeserfarenhet får du tillgodoräkna dig.

Utbildningarna utformas tillsammans med näringslivet för att tillgodose det behov av kompetens som finns i regionen under aktuell utbildningsperiod. Det gör att du får en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Utbildningarna är två år (400 yhp) och bedrivs som heltidsstudier.

Förutom teoretiska studier så består utbildningen av en termin Lärande i arbete (LIA), vilken genomförs på ett företag. Efter genomförd utbildning får du en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Visa mer
Visa mindre