Tema Utbildning

Tema Utbildning AB - Vi har säkra utbildningar inom maskin, arbetsmiljö och säkerhet.


Utbildning för just dig
Hos oss kan du anpassa din utbildningtid efter ditt arbete eller ditt företags behov. Vi erbjuder utbildning på både kvällstid eller helger. Du kan välja om du vill komma till våra lokaler eller om du föredrar att utbildningen hålls på din arbetsplats. Behöver du tolk eller utbildning på annat språk än svenska så ordnar vi det.

Du kan alltid lita på att det är proffs du har att göra med oavsett hur ditt behov ser ut.


Våra utbildningar startar löpande - sök din plats nu!


Utbildningar som vi erbjuder:

 • Liftutbildning
 • Ställningsutbildning 2-9 meter
 • Fallskydd
 • Säkra Lyft
 • Maskinförararutbildning
 • Brandfarliga arbeten
 • Arbete På Väg 1&2 samt 3A+3B
 • Truckutbildning
 • Kvarts- och stendammsutbildning
 • Byggarbetsmiljösamordning BAS P/U
 • Motor-/Röjsågsutbildning
 • HLR-Hjärt-Lungräddning inkl. Hjärtstartare
 • Lastbilsmonterad kran under 18 ton
 • Lastbilsmonterad kran över 18 ton
 • Travers inkl. säkra lyft
 • Minikran
 • Mobilkran
 • ADR 1.3
 • YKB


Mer information och kontakt
För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan, vi återkopplar till dig via mail eller telefon inom kort.
 

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Tema Utbildning

Liftutbildning

Liftutbildningen sker i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter. Efter avslutad kurs och godkänt teoretiskt och praktiskt prov erhåller du ett utbildningsbevis som är giltigt i 5 år. För priser och utbildningsstart, klicka nedan.

Ställning

Ställningsutbildning sker i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter. Efter avslutad kurs och prov erhåller deltagaren ett utbildningsbevis som visar att man har genomgått ställningsutbildning enligt de krav som finns. För priser och utbildningsstart, klicka nedan.

Fallskydd

Fallskyddsutbildning vänder sig till alla som arbetar på tak eller andra höjder samt till arbetsledare och chefer som har ett arbetsmiljöansvar för de personer som arbetar ovanför marken. Med denna utbildning får du de kunskaper och den kompetens som krävs för att vidta lämpliga skyddsåtgärder för arbete på tak eller andra höjder. För priser och utbildningsstart, klicka nedan.

Säkra lyft

Målet med utbildningen 'Säkra lyft' är att du som genomför tunga lyft ska arbeta effektivt och säkert samt ha kunskap i att hantera och koppla olika typer av lyftredskap och lyftanordningar. Efter godkänd utbildning uppfyller du de krav som Arbetsmiljöverket kräver av arbetsgivaren inom detta område. För priser och utbildningsstart, klicka nedan.

Maskinförarutbildning

Kompetensprov för: Grävmaskin, Mobilkran, Hjullastare, Teleskoptruck samt Fordonsmonterad kran. För priser och utbildningsstart, klicka nedan.

Brandfarliga arbeten

Utbildningen omfattar samtliga områden som krävs för att erhålla ett utbildningsbevis från Svenska Brandskyddsföreningen (certifikat). Detta certifikat måste förnyas vart femte år. För priser och utbildningsstart, klicka nedan.

Arbete På Väg 1&2 samt 3A+3B

Utbildningar för Arbete på väg fyller kraven ställs av vägverket. Nivå 1 är lägsta kompetensnivån och krävs av alla som arbetar inom ett vägarbetsområde. Nivå 2 ger behörighet för markplacering av vägmarken och att vara behjälplig vid utmärkningsarbete vid arbete på väg under ledning av personer med 3A behörighet. Nivå 1 förnyas var 15:e månad och övriga nivåer förnyas vart 5:e år. För priser och utbildningsstart, klicka nedan.

Truckutbildning

Målsättningen med truckutbildningen är att du ska bli medveten, säker, effektiv och en ansvarstagande truckförare för att minimera skador på gods och kollegor. Teori och praktiska övningar ingår i utbildningen, som finns som både 1-, 2- eller 3-dagars beroende på vilken nivå av kompetens man vill eftersträvar. För priser och utbildningsstart, klicka nedan.

Kvarts- och stendammsutbildning

Kvarts- och stendamm är mycket hälsofarligt och Arbetsmiljöverket kräver därför att samtliga som arbetar på en byggarbetsplats där kvarts- och stendamm finns skall ha rätt kompetens för detta. Målgruppen för utbildningen är samtliga som riskerar att komma i kontakt med kvarts- och stendamm i sitt arbete. För priser och utbildningsstart, klicka nedan.

Motorsågsutbildning

Arbetsmiljöverket kräver att man skall ha dokumenterade kunskaper för att få arbeta med motorsåg. Förnyelse av motorsågsutbildningen behöver göras vart femte år för att hålla kunskaperna intakta. För priser och utbildningsstart, klicka nedan.