Vilka yrken är mest efterfrågade 2025? Genrebild - reportage från framtid.se

Vilka yrken är mest efterfrågade 2025?

Hur vet man egentligen vilka jobb som kommer sakna arbetskraft i framtiden? Arbetsförmedlingen har gjort en lista över de yrken som kommer rankas hetast på arbetsmarknaden år 2025.

Högst på listan över yrken på högskolenivå, det vill säga jobb som kräver en teoretisk utbildning, står Barnmorska. Yrket saknar utbildad arbetskraft och konkurrensen om arbetstillfällen väntas vara mycket liten såväl i år som om fem år.

För att utbilda dig till barnmorska krävs en genomförd och godkänd sjuksköterskeutbildning. Efter tre år på sjuksköterskeprogrammet och ett år i arbete som sjuksköterska behöver du läsa 1,5 år på barnmorskeprogrammet. När du läst din barnmorskeutbildning och tagit din examen får du din legitimation.

Som barnmorska arbetar du med sexualupplysning, mödravård, förlossning och / eller gynekologi och ansvarar för vården av den blivande mamman innan, under och efter en förlossning. Därutöver utbildar du blivande föräldrar och ger råd om sex och samlevnad till både ungdomar och vuxna.

Läs mer om barnmorskeyrket här >>


Det yrke som toppar listan över yrken inom övriga utbildningsnivåer är VVS-montör. Prognosen för yrket ser ljus ut och konkurrensen på arbetsmarknaden förväntas vara mycket liten de närmsta fem åren.

För att arbeta som VVS-montör finns det tre olika vägar att utbilda sig - gymnasiet, vuxenutbildning eller företagslärling. Det innebär att du som behörig till gymnasiet kan söka VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS på gymnasienivå.

Om du inte är behörig till gymnasiet kan du istället läsa på Komvux. Då kan du ibland erbjudas möjlighet att läsa yrkespaket som på sätt och vis motsvarar den gymnasiala utbildningen. Det kan också finnas möjlighet att få hela utbildningen genom lärlingsanställning i företag (lärlingsstegen regleras i de fackliga avtal som finns i branschen).

Det tredje sättet att utbilda dig till VVS-montör är att gå företagslärlingsvägen. För att göra det krävs ett företag som är villigt att åta sig utbildningsansvar och som är anslutet till kollektivavtal; under sin lärlingstid kompletterar man med gymnasiebetyg i matte, svenska och engelska, om man sedan innan inte har de betygen godkända.

Som utbildad VVS-montör jobbar du med installationer, reparationer och service på rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet. En VVS-montör installerar anläggningar för värme, vatten och avlopp samt installerar och reparera pumpar, varmvattenberedare och styr- och reglerutrustning. Du kan som VVS-montör också arbeta med service, ombyggnad eller nybyggnation.


Källa: Arbetsförmedlingen

 

Reportage från framtid.se