På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Beredskapssamordnare
Spela filmen

Beredskapssamordnare

Beredskapssamordnare ansvarar för kommunens krisberedskapsarbete, enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Hen har en mycket viktig roll i krisledningsorganisationen i händelse av samhällsstörningar. Hen har även en central roll i kommunens planering och uppbyggnad av civilt försvar som syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige.

I arbetsuppgifterna ingår att samordna krisberedskaparbetet mellan kommunens olika verksamheter, upprätta beredskapsplaner samt analysera, planera, genomföra och utvärdera utbildningar och övningar inom beredskapsområdet.

Beredskapssamordnaren säkerställer efterlevnad av föreskrifter och myndighetskrav samt lagar och förordningar och brukar rapportera direkt till säkerhetschefen.

Hen samverkar med andra funktioner, bl.a med brottsförebyggande samordnare, och rapporterar till Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hen sprider även kunskap från olika kommunövergripande projekt och utredningar inom säkerhets- och beredskapsområden.

I arbetsuppgifterna kan även ingå att hantera och ansvara för kommunens POSOM-grupp och frivilliga resursgruppen (FRG). Utöver det, kan även ingå i viss mån de sedvanliga uppgifter för handläggare "på kommunen", till exempel att bidra till remissvar och delta i interna arbetsgrupper och externa nätverk samt omvärldsbevakning. Viss administration inom verksamheten kan förekomma. I arbete kan även ingå att vara kommunens kontaktperson och samordnare i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Personliga egenskaper
Mycket god analystisk förmåga och förmågan att samarbeta och att ta egna initiativ och ansvar samt driva arbetsprocesser självständligt.

Utbildning

Akademisk utbildning, gärna med inriktning inom säkerhet och beredskap, brukar ställas som ett krav.

Övriga kvalifikationer
Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass varför säkerhetsprövning och registerkontroll genomförs innan anställning. Svenskt medborgarskap krävs.
Vidare krävs det också ett stort intresse och engagemang för samhälls- och riskhanteringsfrågor och gärna även tidigare erfarenhet av utredningsarbete eller projektledning och erfarenhet av arbete inom säkerhet eller beredskap, gärna inom kommunal eller annan offentlig verksamhet; erfarenheter av kriskommunikation, sociala medier och arbete med informationssäkerhet. B-körkort kan också krävas.

Man behöver kunna uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på ett tydligt och strukturerat tillvägagångssätt samt att på ett pedagogiskt och målgruppsanpassat sätt kunna redogöra för resultat och slutsatser.

Visste du att... ?

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR), som gäller som lag i alla EU-medlemsländer från den 25-te maj 2018, innebär bl a hårdare krav på hantering av personuppgifter. Källa: datainspektionen.se

Länktips

  • dinsakerhet.se - info från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om risker och säkerhet för privatpersoner
  • strombacksfolkhogskola.se - polisforberedande folkhögskoleutbildning i Umeå (efter den kan man även arbeta inom kriminalvården eller i säkerhetsbranschen)
  • globalportalen.org/amnen/katastrofer
  • ipf.se - Institutet för Personal- & Företagsutveckling
  • havkom.se - Statens haverikommision (SHK), en myndighet under Justitiedepartementet, som har till uppgift att från säkerhetssynpunkt utreda alla typer av allvarliga civila & militära olyckor & tillbud, oavsett om de inträffar till lands, till sjöss eller i luften
  • säkerhetspolitik.se/Hot-och-risker/CBRN
Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.