Sveriges vanligaste yrken

Sveriges vanligaste yrken

Undersköterska, systemutvecklare och lagerarbetare är några av Sveriges vanligaste yrken (uppgift från våren 2023). Det absolut vanligaste yrket är undersköterska med cirka 130.000 yrkesverksamma, varav cirka 90% är kvinnor. Genomsnittslönen för arbete som undersköterska ligger på 30.300 kronor i månaden.

Bland de vanligaste yrkena finns även grundskollärare och butikssäljare möjlighet att få jobb inom dessa yrken finns spridda över hela landet.

Yrken inom industri, administration och lantbruk har på senare år blivit färre. Sedan 1980-talet har antal jobb inom industriell tillverkning halverats, medan IT-sektorn fortsatt växa. Digitalisering och automatisering är några av orsakerna bakom minskningen av antal jobb inom industrin. Samtidigt som kompetenskrav och efterfrågan på sociala och empatiska kompetenser höjs inom nästan alla yrken. 

Även de så kallade "repetitiva yrken", som bland annat kan finnas inom industrin, har på senare tid genomgått stora förändringar. Exempelvis kräver rollen som maskinoperatör idag andra kompetenser än tidigare.

Förändrade krav på den framtida arbetsmarknaden
Framtidens arbetsmarknad förutspås, enligt experterna, att ställa allt högre krav på kunskap och färdigheter i en kombination av digital och social kompetens. Enligt de sakkunniga, kommer livslångt lärande och kompetensutveckling att prägla arbetslivet både på kort och på lång sikt.

Hur mycket tjänar man?
Enligt SCB var medianlönen* i Sverige (under året 2021) 33.200 kronor/månad, medan genomsnittslönen var 37.100 kronor/månad.
______
* Medianlön ger en mer rättvis bild av löneläget än genomsnittslönen, eftersom den senare påverkas av extremlöner. Medianlön är lönen som ligger i mitten, när alla löner sorterats i stigande ordning. Medellön är summan av alla löner delat med antal personer i lönegruppen (väldigt höga löner påverkar alltså medellönen i högre grad). 

Källor: SCB, AF och DN