AI-yrken

AI-yrken

Artificiell intelligens (AI) är ett snabbt växande fält som erbjuder en mängd olika yrkesmöjligheter, både i Sverige och utomlands.
Några av de vanligaste yrken inom AI är:

AI-ingenjör
  Designar, utvecklar och implementerar AI-lösningar.
  Arbetsgivare som anställer AI-ingenjörer (några exempel): Techföretag, startups, stora företag som Ericsson och Volvo.

AI-tränare - var god se yrkesbeskrivning på Framtid.se.

Data Scientist
  Analyserar stora datamängder för att extrahera insikter och skapa prediktiva modeller.
  Arbetsgivare (några exempel): Konsultföretag som Accenture, finanssektorn, forskningsinstitut.

Machine Learning Engineer
   Specialiserar sig på att utveckla algoritmer och modeller för maskininlärning.
   Arbetsgivare: Spotify, Klarna, Tink.

AI-forskare
   Utför grundforskning inom AI och publicerar resultat i akademiska tidskrifter.
   Arbetsgivare: Universitet, forskningsinstitut som RISE.

Data Analyst
   Analyserar och tolkar komplexa datauppsättningar för att stödja affärsbeslut.
   Arbetsgivare: Handelsföretag, hälsosektorn, telekom.

Big Data Engineer
   Bygger och hanterar stora datalager och hanterar datainfrastruktur.
   Arbetsgivare: IT-företag, e-handelsföretag, finansinstitut.

NLP (Natural Language Processing) Specialist
   Arbetar med att utveckla system som kan förstå och generera mänskligt språk.
   Arbetsgivare: Språkföretag som DigitalTolk, techföretag som Google och Microsofts svenska avdelningar.

Robotics Engineer (Robotutvecklare)
  Designar och utvecklar robotar och automatiseringssystem.
   Arbetsgivare: ABB, Scania, forskningsinstitut.

Computer Vision Engineer
   Utvecklar algoritmer som möjliggör för datorer att tolka och förstå visuell information.
   Arbetsgivare: Techföretag, medicinteknikföretag som Elekta.

AI Ethics Specialist
   Arbetar med att säkerställa att AI-system är etiska och rättvisa.
    Arbetsgivare: Offentliga myndigheter, etiska råd, stora techföretag.

Fler relevanta, i AI-sammanhanget, yrken är bland annat: Civilingenjör i datateknikDatavetareVR-utvecklare.
 

VAR KAN MAN HITTA DESSA JOBB?
Jobbportaler: Plattformar som LinkedIn, Indeed, och Monster har ofta listningar för AI-relaterade jobb.
Företagswebbplatse: Många företag har karriärsidor där de listar lediga tjänster.
Universitetskarriärcenter: Om du är student eller nyutexaminerad, använd universitetets karriärresurser.
Branschspecifika konferenser och nätverksevent: Delta i AI-konferenser och meetups för att nätverka och hitta jobbmöjligheter.
Arbetsförmedlingens platsbank.