Kamelskötare

Kamelskötare

Kamelskötare tar hand om kameler, drumedarer men också om andra kameldjur: lama, alpacka, guanaco och vikunjan. Yrkesgruppen är liten i Sverige. 

Exempel på arbetsplater för kamelskötare i Sverige: Angereds kamelcenter (i en förort nordöst om Göteborg), djurparker (Kålmården och Gute Zoo på Gotland) samt kamelfarmer (se t.ex information på hemsidorna om en kamelfarm utanför Örebro>>  och på Öland, på gården Ormöga>>, strax norr om Borgholm).

Kamelskötare kan också syssla med "närliggande arbetsuppgifter" som träning av kameler och försäljning av kamelprodukter (som garn av kamelhår och kamelmjölk). Träning av kameler, dromedarer och andra kameldjur bedrivs för att kunna erbjuda kamel-ridning och uthyrning av kameler till olika evenemang, t.ex i underhållnngs- och reklamsyfte.

Utbildning

Bra grundutbildning finns på gymnasieskolans Naturbruksprogrammet, inriktning Djur>> (ibland erbjuder gymnasieskolorna också mycket lämpliga för yrket profiler som t.ex  "Djurpark" eller "Exotiska djur"). Lämplig vidareutbildning kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Länktips
http://hushallningssallskapet.se - Hushållningssällskapet driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat & erbjuder rådgivning för lantbrukets & landsbygdens utveckling;
www.jordbruksverket.se - info om behandlingsförbudet för "övrig personal".

5 liknande yrke(n)