Socionom – ett framtidsyrke! 

Socionom – ett framtidsyrke! 

Prognosen på arbetsmarknaden ändras med tiden. Ofta tittar man på hur arbetsmarknaden förväntas se ut inom de fem närmaste åren. Ett yrke som förväntas behöva kompetens inom en femårsperiod är Socionom.

Vad gör en socionom?
Som Socionom arbetar du med människor i olika skeden i livet, ofta med människor som ställs inför svåra situationer. Du kan till exempel arbeta som socialsekreterare i en kommun, som chef- eller biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorg, som kurator på en skola eller som kurator i hälso- och sjukvården. 

Som Socialsekreterare arbetar du med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag.

Är du Kurator möter du människor som är i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp.

Om du är Biståndshandläggare har du framför allt hand om utredningar om vårdbehov för äldre och funktionshindrade.

Ditt jobb innebär att hjälpa människor att själva göra livsförändringar i sina liv, därför krävs kunskap i hur människa och samhälle fungerar. Du behöver också ha förmågan att kunna se och visa empati för en enskild individ samtidigt som du ser helheten.

Hur utbildar du dig till Socionom? 
Vill du utbilda dig till Socionom krävs en 3,5-årig yrkesförberedande ”generalistutbildning*” på högskolenivå. Där läser du bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. I din utbildning ingår också praktiska moment och fördjupningsstudier där du själv väljer inriktning. 

På många orter kan du välja att utbilda dig inom ett specifikt område, t.ex. med inriktning mot äldre och funktionshindrade, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik. Det finns också möjlighet att rikta in sig på etik och diakoni eller på internationellt arbete.

När du läser på Socionomprogrammet får du även obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning och tränas i din profession genom personlig professionell utbildning (PPU).

Efter avslutade studier kan du söka jobb som t.ex. Socialsekreterare och Fältassistent. Du kan också jobba med utredningar av behov för äldre och funktionshindrade eller göra barnavårdsutredningar inom socialtjänst. Men du kan också fortsätta läsa en magisterexamen i ett år eller en masterexamen som tar två år. På magister- eller masternivå fördjupar du dig ytterligare inom enskilda kunskapsområden.

Grundläggande gymnasieutbildning för Socionomprogrammet finns på flera av gymnasieskolans program.

*"Generalistutbildning" betyder att studenterna får kunskaper inom ett mycket brett kunskapsfält.

Elin sammanfattar:
Tycker du det verkar intressant att ges förmågan att förstå människor eller vill du vara med och stötta i svåra livssituationer? Då kanske Socionom är någonting för dig! Du kan hitta mer information om olika Socionomyrken här.

 

Källa: saco.se