På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

69 Lediga jobb

Senior Research Scientist Translational Genomics In Vivo

Arbetsgivare / Ort: Randstad AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2022-01-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Biolog

Om jobbet

Job description

Senior Research Scientist, Translational Genomics In Vivo Physiology

The Discovery Sciences, Translational Genomics department is looking for a senior research scientist to be a part of our In vivo target validation team within the Transgenic Models team. 

The position is based at the AstraZeneca R&D site in Gothenburg, Sweden and we are seeking a scientific and technical specialist in the animal in vivo physiology field. As a successful candidate you are experimentally focused, with strong troubleshooting skills and adept at putting ideas into practice. By planning and performing animal experiments you will significantly contribute to the practical delivery of projects in compliance with AstraZeneca corporate responsibility policies and relevant safety standards. You will have good social and communication skills, be collaborative and be a strong team player. Candidates should further be able to work independently with a positive, goal oriented and problem-solving attitude. Good organizational skills are required and you should be comfortable in presenting your results. Excellent English is required, both spoken and written.

Responsibilities

Specific responsibilities:
 • Perform hands-on experiments within the in vivo target validation discipline, using behavioural and metabolic platforms to support all core disease areas
 • Ensure that studies are conducted with high quality, dedication and data delivered according to stipulated time lines and project requirements
 • Compile, interpret, present and discuss data with the key project teams
 • Help out with ex vivo tissue culture experiments when needed

Qualifications

The following skills would be a definite advantage:
 • Experience of behavioural phenotyping in mice
 • Experience of sterotactic brain injections in mice
 • Experience in metabolic phenotyping platforms and analysis of metabolic function in mice, for example indirect calorimetry, DEXA and oral glucose tolerance tests (OGTT)
 • Use of viral vectors and non-viral delivery vehicles for in vivo genetic engineering

Minimum Requirements –Education and Experience
Ph.D degree or corresponding experience in a relevant scientific discipline with expertise in phenotyping transgenic mice or, alternatively, a first degree and significant relevant experience in phenotyping of transgenic mice.

Application

Deadline: 2022-01-26, selection and interviews will be ongoing. The position may be filled before the last day of application, therefore, apply as soon as possible.

For more information:
Please contact Kerstin Karlsson [email protected] or Veronika Knudsen [email protected]

About the company

Randstad Life Sciences is specialized in competences within Life Science. As a consultant with us, you get a competitive salary, benefits and collective agreements. Your consultant manager is always there for you and ensures that you get varying and developing assignments at different companies, within different industries. At Randstad Life Sciences, your personal development is in focus, and you are offered a large network and many activities.

Randstad Life Sciences specializes in the field of science and is part of Randstad, the world leader in recruitment and consulting with operations in 38 countries. With this global network, in combination with our strong local foundation, we can offer a wide range of varied and developing assignments and jobs for you who are a specialist in life science. Our mission is to help you reach your true potential with your career in focus! 

Arbetsgivare
Randstad AB
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Senior Scientist Translational Genomics In Vivo Physiology

Arbetsgivare / Ort: Hays Specialist Recruitment AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)
Publicerad: 2022-01-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Translational Genomics In Vivo Physiology Hays Life Sciences is now looking to recruit a Senior Research Scientist - Translational Genomics In Vivo Physiology for a 10-month contract assignment at AstraZeneca in Gothenburg. The Discovery Sciences, Translational Genomics department is looking for a senior research scientist to be a part of our In vivo target validation team within the Transgenic Models team. The position is based at the AstraZeneca R&D site in Gothenburg, Sweden and we are seeking a scientific and technical specialist in the animal in vivo physiology field. As a successful candidate you are experimentally focused, with strong troubleshooting skills and adept at putting ideas into practice. By planning and performing animal experiments you will significantly contribute to the practical delivery of projects in compliance with AstraZeneca corporate responsibility policies and relevant safety standards. You will have good social and communication skills, be collaborative and be a strong team player. Candidates should further be able to work independently with a positive, goal oriented and problem-solving attitude. Good organizational skills are required, and you should be comfortable in presenting your results. Excellent English is required, both spoken and written. Specific responsibilities * Perform hands-on experiments within the in vivo target validation discipline, using behavioural and metabolic platforms to support all core disease areas * Ensure that studies are conducted with high quality, dedication and data delivered according to stipulated time lines and project requirements * Compile, interpret, present and discuss data with the key project teams * Help out with ex vivo tissue culture experiments when needed The following skills would be a definite advantage: * Experience of behavioural phenotyping in mice * Experience of stereotactic brain injections in mice * Experience in metabolic phenotyping platforms and analysis of metabolic function in mice, for example indirect calorimetry, DEXA and oral glucose tolerance tests (OGTT) * Use of viral vectors and non-viral delivery vehicles for in vivo genetic engineering Minimum Requirements -Education and Experience Ph.D. degree or corresponding experience in a relevant scientific discipline with expertise in phenotyping transgenic mice or, alternatively, a first degree and significant relevant experience in phenotyping of transgenic mice.
Arbetsgivare
Hays Specialist Recruitment AB
Ansökan
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Postdoktor - Antibiotikaresistens i rötrester från biogasprocesser

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 28 januari (2 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Molekylärbiolog

Om jobbet
Insititionen för Molekylära Vetenskaper  Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala, består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi, samt infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Institutionen för Molekylära vetenskaper bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/ Arbetsuppgifter: Vi söker en postdoktor till vårt pågående forskningsprojekt om antibiotikaresistens i rötrester från biogasanläggningar. Projektet handlar om att identifiera kopplingar mellan drift av biogasprocesser och nivåer av antibiotikaresistens i rötresten, genom ett kombinerat arbetssätt innefattade både odling och molekylärbiologiska analyser. Projektet är en direkt fortsättning på ett tidigare doktorandarbete (https://pub.epsilon.slu.se/26327/). Projektet infattar experimentella försök med aerob och anaerob odling samt molekylära analyser (qPCR, nanopore och illumina sekvensering) samt bioinformatiks dataanalys. Projektet ska utföras på institutionen för molekylära vetenskaper på SLU. Kvalifikationer: Sökande ska ha en doktorsexamen i biologi/mikrobiologi samt dokumenterad kompetens/kunskap inom mikrobiologi, molekylärbiologi, bioinformatik, aeroba och anaeroba odlingstekniker och antibiotikaresistens. Kunskap relaterat till drift av biogasprocesser är meriterande. Bra förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska förväntas. Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. Placering: Uppsala Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader.  Omfattning: 100% Tillträde: Snarast Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-01-28. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. www.slu.se
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 28 januari (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Post doctor - Antibiotic resistance in digestates from biogas processes

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 28 januari (2 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Molekylärbiolog

Om jobbet
Department of Molecular Sciences  The Department of Molecular Sciences, SLU, Uppsala approximately 110 employees and together with two other departments forms an inspiring research environment at the BioCenter at the Ultuna campus in Uppsala. Here you will find expertise in plant biology, mycology, plant pathology, microbiology, food science, calculation-based genetics, chemistry and biotechnology and competitive infrastructure such as plant-growing facilities, advanced microscopy and molecular biology, x-ray and NMR. The department conducts research, teaching and environmental monitoring in the field of inorganic, physical and organic chemistry, biochemistry, natural product chemistry, food science and microbiology. Visit us at https://www.slu.se/en/departments/molecular-sciences/ Duties We are looking for a post doc for our ongoing research project on antibiotic resistance in digestate from biogas plants. The project is about identifying links between the operation of biogas processes and levels of antibiotic resistance in the digestate, through a combined approach that included both culture and molecular biological analyses. The project is a direct continuation of a previous doctoral student project (https://pub.epsilon.slu.se/26327/). The project includes experimental work with aerobic and anaerobic culturing as well as molecular analyses (qPCR, nanopore and illumina sequencing) as well as bioinformatics data analysis. The project will be carried out at the Department of Molecular Sciences at SLU. Qualifications Applicants must have a doctoral degree in biology / microbiology as well as documented competence in microbiology, molecular biology, bioinformatics, aerobic and anaerobic cultivation techniques and antibiotic resistance. Knowledge on operation of biogas processes is an advantage for the position. Good ability to communicate orally and writing in English is expected. Since the employment as a postdoctoral fellow constitutes a merit employment for junior researchers, we primarily target those who have a doctoral degree that is not older than three years. Place of work Uppsala Form of Employment Time limited employment 2 years Extent 100% Application We welcome your application no later than 2022-01-28, use the button below The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world. SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses. www.slu.se
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 28 januari (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Covid-19 Assessment Laboratory Scientist, AstraZeneca Gothenburg

Arbetsgivare / Ort: Randstad AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 30 januari (4 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-20
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Biolog

Om jobbet

Job description

Covid-19 Assessment Laboratory Scientist

This facility will be used for high throughput screening for COVID-19 screening of AstraZeneca Key Workers.

Staff within this laboratory will be expected to work a shift pattern to enable 16 hours a day operation across 5 days a week – Tuesday to Saturday and some weeks Mondays as well.
Hours are 7am-4pm, 8:30am-5:30pm or 12pm-9pm in a shifted pattern.

Please apply only if you are satisfied you can accommodate these shift patterns.

This role covers responsibilities in three main areas: the Sample Handling and the Molecular Biology Laboratories. Applicants flex across both areas as well as Data Analysis. The Lab Scientists are responsible for all process stages from arrival of human assessment specimens (saliva) at the sample handling labs to the transfer of virally inactivated samples to the adjacent molecular biology labs. This work is performed in the Biological Safety Level 2 (BSL2) containment facilities with appropriate PPE. The work in Molecular Biology Laboratories consists of all process stages from fully automated RNA extraction and RT-PCR workflows, data analysis and delivery of PCR based results. This work is performed at Biological Safety Level 1 (BSL1) laboratory with appropriate PPE. Applicants should be comfortable performing this process while using PPE.

Responsibilities

Primary responsibilities include: visually inspecting specimens for packaging integrity (correct intact number of barrier layers, no evidence of leakage/spillage); assessment suitability (e.g., rejecting samples not properly labelled, containing foreign matter, incorrect volumes etc.); ensuring they are accounted for on the specimen manifest; following inspection, scanning into LIMS system; and transfer to racks for further processing in suitably contained liquid handling automation. Tube to plate transfer, sample lysis and inactivation will be performed on the automation, and once completed the plates will be transferred to the adjacent molecular biology laboratories. On occasion this process may be run manually requiring experience with manual pipetting. The operation of Beckman I series robotics to perform automated magnetic bead RNA extraction procedures; tracking samples through the LIMS system; RT-PCR reaction setup including manual pipetting as well as automated plate preparation using benchtop automation equipment; setting up molecular assays on qPCR instruments; analysis of results and transference to Data/QC analysts for subsequent downstream analysis and data reporting. Individuals will receive full technical and safety training for this whole process which will be performed to strictly defined COVID-19 laboratory SOPs.

Qualifications

Key Requirements for this role:
• Work in BSL2 lab with previous experience of aseptic technique.
• Work in BSL1 lab with previous experience of automation and molecular biology techniques preferred.
• Work with human biological specimens. HepB Vaccination advised.
• Work with infectious samples, ideally experience with SARS-CoV-2 would be desirable
• Attention to detail to ensure chain of custody of samples, strictly adhering to SOPs
• Work with samples which may contain SARS-Cov-2 would be desirable.
• Experience of liquid handling automation would be desirable
• Working and communicating across a fast-paced cross organisational team.
• Experience with RT-PCR data analysis would be desirable

Application

Deadline: 2022-01-29 , selection and interviews will be ongoing. The position may be filled before the last day of application, therefore, apply as soon as possible.

For more information:
Please contact Veronika Knudsen [email protected] or Jimmy Wadie [email protected]

About the company

Randstad Life Sciences is specialized in competences within Life Science. As a consultant with us, you get a competitive salary, benefits and collective agreements. Your consultant manager is always there for you and ensures that you get varying and developing assignments at different companies, within different industries. At Randstad Life Sciences, your personal development is in focus, and you are offered a large network and many activities.

Randstad Life Sciences specializes in the field of science and is part of Randstad, the world leader in recruitment and consulting with operations in 38 countries. With this global network, in combination with our strong local foundation, we can offer a wide range of varied and developing assignments and jobs for you who are a specialist in life science. Our mission is to help you reach your true potential with your career in focus! 

Arbetsgivare
Randstad AB
Ansökan
Ansök senast 30 januari (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.