Vilka yrken ger dig högst status? Genrebild - reportage från framtid.se

Vilka yrken ger dig högst status?

Randstad är ett bemanningsföretag som genomfört en undersökning tillsammans med 1200 svenskar, utifrån frågan vilket eller vilka yrken som vi tycker ger högst status. Inte helt otippat, i dessa tider, toppar Läkare som det mest statusfyllda yrket. Hela 64% av de tillfrågade anser Läkare vara ett yrke med hög status, därefter kom VD på 52% och Advokat på 48%.

Men hur ska du gå till väga om du vill utbilda dig till något av ovanstående yrken?

Läkare kan du bara bli efter att du läst en 6-årig utbildning på universitetsnivå.

Från HT-2021 är läkarprogrammet ett 6-årigt program, en termin längre än tidigare, ingen AT-tjänstgöring finns kopplad till det nya läkarprogrammet. Du som påbörjade din läkarutbildning höstterminen 2021 och senare tar ut din läkarlegitimation direkt efter avslutad och godkänd utbildning.

OBS! de som redan läser på läkarprogrammet som de påbörjade innan HT21 kommer fortfarande behöva göra AT-tjänst.

Läkarprogrammet har höga antagningspoäng på aktuella universitet i Sverige och det råder stor konkurrens om utbildningsplatserna. Eftersom det är svårt att komma in på ett läkarprogram i Sverige är det många som väljer att studera utomlands. Ska du studera utomlands bör du söka till ett statligt universitet och undersöka vilka kompletteringar du måste göra för att få din svenska läkarlegitimation.

Vill du hellre arbeta som VD finns det ingen speciell utbildning för detta yrke. Utbildningsnivån hos många av dagens VD:ar är det vanligt med en högre examen som Civilingenjör, Civilekonom eller Statsvetare. Det finns också de som har en kandidatexamen i exempelvis Ekonomi - Internationella Relationer eller i Internationella Affärer

Meriterade kunskaper hos en VD kan vara breda språkkunskaper, att ha gått en ledarskapsutbildning eller läst kurser i arbetsrätt, konflikthantering och coachande ledarskap.

Är du intresserad av att studera till Advokat krävs en 4,5 år lång juristutbildning. Efter godkänd juristexamen vid universitetet krävs ytterligare minst tre års praktiskt arbete inom kvalificerad juridisk verksamhet, som biträdande Jurist vid en advokatbyrå eller motsvarande. För att bli Advokat krävs en advokatexamen, utbildningen avslutas med muntlig examination.

Efter godkänd och avslutad utbildning kan du ansöka om inträde i Advokatsamfundet. Din ansökan prövas sedan av Advokatsamfundets styrelse. Utöver de formella kraven behöver du också ha ordnad ekonomi, vara redbar och övrigt lämplig för advokatverksamhet. Det är bara de som antas som ledamöter i Sveriges Advokatsamfund som i Sverige får kalla sig för advokater. För att kunna bli antagen som medlem måste du ha en svensk juristexamen.

 

Elin sammanfattar:
Enligt undersökningen är Läkare, VD och Advokater de yrken med högst status. Kanske beror det på att många filmer handlar om just dessa yrken eller för att lönerna anses höga? Om du är sugen på att studera till något av dessa yrken får du vara bredd på hård konkurrens. Men oavsett vad du väljer att utbilda dig till behövs du på arbetsmarknaden. För att samhället ska fungera krävs människor inom alla yrkeskategorier. Och vem vet, om ett par år kanske något helt annat yrke toppar listan? Kanske något som ännu inte finns?


Källor: Arbetsmiljoforum.se

 

Reportage från framtid.se