Skorstensfejare, sotare

Skorstensfejare, sotare

Skorstensfejare arbetar inom området brandskydd och energi. Till arbetsuppgifterna hör att rensa skorstenar från sot, kontrollera eldstäder och rengöra ventilationsanläggningar.

Skorstensfejare, som också ofta kallas för sotare förebygger brand och bidrar till att spara energi. En viktig arbetsuppgift är att rengöra och inspektera rökgasvägar i eldstäder och i skorstenar. Rengöringen minskar risken för att det ska börja brinna i kanalerna men gör också att det går åt mindre bränsle för uppvärmning.

Exakt vilka arbetsuppgifter man har beror bl a på i vilken typ av område man jobbar, om det är villaområde eller industrikvarter, på landsbygden eller i en stad.

När en skorstensfejare sotar använder man handredskap som sotarlina och krejs, som är en borste av stålris, men också olika tekniska hjälpmedel. Ibland använder man högtrycksspruta eller rensar kanalerna med hjälp av tryckluft.

När en skorstensfejare kontrollerar värmeanläggningar, till exempel en oljepanna, används mätinstrument för att göra täthetsprovningar och rökgasanalyser. Kontrollen visar om anläggningen fungerar på bästa sätt ur energi- och miljösynpunkt. En skorstensfejare kan också ge råd till fastighetsägare om till exempel hur man eldar på bästa sätt eller vilka regler som gäller för installation av eldstäder och rökkanaler.

Ventilationsanläggningar kräver rengöring och regelbunden kontroll, bland annat för att skydda människor med allergier och överkänslighet mot främmande ämnen i luften. Ofta är det skorstensfejarna som sköter dessa uppgifter. Inkanaler och köksfläktar görs rena med hjälp av rengöringsmedel och samma typ av hjälpmedel som används i eldstäder och rökgaskanaler.

Efter att ha vidareutbildat sig till skorstensfejartekniker eller skorstensfejaringenjör har man delvis mer kvalificerade arbetsuppgifter, till exempel besiktningar och/eller arbetsledning. Man kan då även behörighet att genomföra brandskyddskontroller i vissa delar av landet. Man kan även arbeta som skorstensfejarmästare och är då arbetsledare med ekonomiskt ansvar för ett sotningsdistrikt.

Sotet är det största problemet i arbetsmiljön. Därför använder skorstensfejare särskilda skyddskläder och vid behov även andningsskydd.

Utbildning

Utbildning till sotare kan finnas som en yrkesutgång under inriktningen Övriga hantverk på Hantverksprogrammet på gymnasiet.

Skorstensfejarutbildning med inriktning på brandskydd, miljö och energi ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och omfattar 20 veckors heltidsstudier. Utbildningen är studiemedelsberättigande och består dels av skolbunden utbildning och dels av arbetsplatsförlagda delar för lärande i arbete (LIA).

Visste du att...?

... förr i tiden fanns sotarnas hemliga språk - knoparmoj (ordet knopa betydde på sotarnas språk sota). Anledning till varför språket uppstod tros vara det faktum att man sotade ofta i par och pratade med varandra genom skorstenen, när en sotare stod vid skorsstenen på taken och en annan inne i huset, vid eldstaden. Frun i huset var ofta hemma när man sotade och sotarna velat dölja innehåll i konversationer från utomstående. Vissa ord, som t.ex brallor, dojor och kosing - kom in i svenska språket från knoparmoj.
Källa: sotarna.nu

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.