Vad gör en trädgårdsanläggare? Foto: David Andersson

Vad gör en trädgårdsanläggare?

Elin på Framtid.se har pratat med David Andersson, svensk mästare i trädgårdsanläggning, 2018. David arbetar sedan studenten som maskinförare på ett företag i Göteborg och deltog sommaren 2019 i Yrkes-VM i Kazan. Idag är han ambassadör för WorldSkills Sweden* och vill se fler drivna ungdomar som brinner för sitt yrke.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig som maskinförare?
- Oftast kommer jag till jobbet vid halv sju på morgonen. Eftersom jag jobbar som grävmaskinist kör jag min hjulgrävmaskin för det mesta. Arbetsuppgifterna kan däremot variera från dag till dag, ena dagen arbetar jag med ledningsprojekt medan andra dagar handlar om finplaneringsprojekt.

Hur ser arbetsvillkoren ut på din arbetsplats?
- Vi arbetar ofta i lag om två personer men det är vanligt att vissa arbeten sker i större grupp. Oftast styr vi arbetet själva och får ofta ta egna beslut för att lösa olika arbetsuppgifter. Arbetet är fritt, så länge vi följer ritningen vi fått från kunden. Vissa jobb innebär mer ritnings- och föreskriftsunderlag, de är komplexa och har mycket mått och detaljbeskrivningar, medan andra är mer fria och handlar om att jobba efter branschstandarder och anpassning till befintliga miljöer.

-Något jag tycker är väldigt roligt är att vi under ett projekt jobbar tätt tillsammans med många olika människor. Man lär sig samarbeta och det är extra roligt när man träffar människor från tidigare jobb, men nu i nya projekt.

Vad är det bästa med att arbeta som trädgårdsanläggare?
- Ingen dag den andra lik och det är i stort sett alltid nya arbetsuppgifter och utmaningar när man startar en ny dag på jobbet. Även om vi gör samma arbetsuppgifter på två olika ställen finns det alltid nya aspekter som spelar in. Det är viktigt att vara alert, bara för att det gick smidigt att lägga kantsten på ett ställe behöver det inte innebära att det kommer gå lika enkelt på nästa. Det jag tycker är bäst med att arbeta som trädgårdsanläggare är att jag ständigt möts av nya utmaningar och det handlar ofta om att lösa problem. 

- Eftersom jag jobbar inom en bransch där det hela tiden utvecklas ny teknik och smidigare lösningar finns det även stora utvecklingsmöjligheter på individnivå. Mycket handlar om att visa intresse och vilja se lösningar på saker och ting, lång erfarenhet är inte alltid det viktigaste. Visar man framfötterna kan man komma riktigt långt i branschen, det tycker jag är kul!

För att utbilda sig till maskinförare finns utbildning på gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram, inriktning Anläggningsfordon. Motsvarande utbildningar för vuxna kan finnas inom komvux. Arbetsförmedlingen kan också anordna utbildning till maskinförare för arbetssökande som är inskrivna på AF.
I dagsläget är trädgårdsanläggare klassat som ett bristyrke vilket innebär att det inom den närmsta framtiden kommer behövas mer utbildad arbetskraft med denna kompetens.

* WorldSkills Sweden ägs av Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. WorldSkills Sweden arbetar för att främja och höja statusen för yrkesinriktade gymnasieutbildningar. Läs mer om WorldSkills Sweden här.

Elin sammanfattar:
Att arbeta som trädgårdsanläggare med inriktning maskinist verkar vara ett brett och omfattande yrke. Olika arbeten och arbetsplatser kan skilja sig stort och kollegorna kan vara olika inom olika projekt. När jag har pratat med David får jag känslan av att maskinist är ett riktigt framtidsyrke. Dels verkar det behövas utbildad kompetens, dels verkar det som att teknikutvecklingen inom området går framåt i en enorm takt. Har man ett sinne för kreativt skapande, tyda ritningar och förmåga att lösa problem så tror jag att maskinist kan vara ett perfekt framtidsyrke!