Trädgårdsanläggare ett framtidsyrke! Fredrik - reportage i samrabete med WorldSkills Sweden

Trädgårdsanläggare ett framtidsyrke!

Fredrik Emanuelsson läste Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning maskin på gymnasiet. Sedan studenten 2018 arbetar han nu som maskinist åt en trädgårdsanläggningsfirma.

Parallellt med gymnasiestudierna tränade Fredrik inför yrkestävling, där han sedan tävlade på Yrkes-SM*. Tillsammans med sin lagkamrat tog de hem segern på SM och kvalade sedan in till Yrkeslandslaget, med en tävlingsplats på Yrkes-VM i Ryssland 2019.


Hur var det att tävla inom ett yrke?
– Att delta i tävlingen har gett mig en bra taktik för att hantera stress, säger Fredrik.

Fredrik berättar att tävlingen innehåller flera olika moment där de under tidspress ska bygga en 50 kvadratmeter stor miniatyrträdgård utifrån en ritning. Fredrik liknar det vid en vanlig dag på jobbet där arbetsuppgifterna kan vara varierande och arbetet ofta stressigt.

När Fredrik beskriver en typisk dag som trädgårdsanläggare så börjar dagen med en genomgång tillsammans med kollegorna. Därefter kan arbetsuppgifterna variera mellan allt från att renovera eller bygga en mur till att lägga en gång eller dränera ett hus. Vissa dagar sitter han en hel dag i sin grävmaskin andra dagar inte alls.

– Som trädgårdsanläggare har jag stor frihet att lägga upp arbetet som jag vill, vilket också ger mig möjligheten att få vara kreativ.

Som trädgårdsanläggare arbetar Fredrik ofta i projekt. Under projektet skall en planering utföras inom en tidsram där han är fri att tillsammans med sina kollegor lägga upp arbetet på det sätt som passar dem bäst. Han berättar att vissa jobb är mer anpassningsbara än andra och det påverkar hur arbetet planeras.

För att jobba som trädgårdsanläggare är det lämpligt att läsa Naturbruksprogrammet med inriktning trädgård eller Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning mark och anläggning eller anläggningsfordon.

Utbildningen på NB har mer inriktning på trädgårdsarbete och växtlära. Utbildningen på BA har mer fokus på större mark- och anläggningsarbeten, med kurser i hur man hanterar större entreprenadmaskiner.

För att utbilda sig utan att ha gått något av ovanstående program på gymnasienivå kan Komvux eller Yrkeshögskola vara ett alternativ. Där finns det utbildningar som sker ute på ett företag, med kombination av teori och praktik eller distansutbildningar. För att få ett yrkeskompetensbevis krävs 6800 yrkesverksamma timmar.

– Det bästa med att vara trädgårdsanläggare är att yrket är brett och möjligheterna är stora.

Som trädgårdsanläggare finns det möjlighet till arbete såväl i Sverige som utomlands och potentiella arbetsgivare kan vara t.ex. kommun, stat, landsting och bostadsrättsföreningar. Dessutom är det vanligt att yrkesverksamma inom branschen startar eget. Fredrik arbetar heltid på ett företag men har valt att vid sidan av sin anställning starta ett eget bolag där han utför mindre jobb på helger och kvällar. Han berättar att det kändes som ett bra komplement till sin anställning, samtidigt som han tycker det är kul att äga sin egna verksamhet.

I dagsläget är trädgårdsanläggare klassat som ett bristyrke vilket innebär att det inom den närmsta framtiden kommer behövas mer utbildad arbetskraft med denna kompetens.


*WorldSkills Sweden ägs av Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. WorldSkills Sweden arbetar för att främja och höja statusen för yrkesinriktade gymnasieutbildningar. Läs mer om WorldSkills Sweden här.


Elin sammanfattar:
Efter att ha pratat med Fredrik upplever jag att det finns stor utvecklingspotential för yrkesverksamma trädgårdsanläggare. Dessutom verkar det vara ett både kreativt och varierande yrke där ingen dag är den andra lik. Vill man läsa en praktisk utbildning och tycker om att arbeta utomhus är trädgårdsanläggare ett bra alternativ. Sett till arbetsmarknadens prognos ser det ut att finnas behov av trädgårdsanläggare i framtiden.

Detta är ett betalt reportage från WorldSkills Sweden

1 Utvalda yrken