AI & Framtidens utmaningar på svensk arbetsmarknad

AI & Framtidens utmaningar på svensk arbetsmarknad

Sverige står inför stora förändringar på arbetsmarknaden, där AI och ekonomisk osäkerhet spelar nyckelroller. En ny undersökning från Lernia ger insikt i hur svenskarna ser på arbetsmarknadens framtid, deras oro och anpassningar till den snabba teknologiska utvecklingen.


"Regional Optimism"
Norrland skiljer sig med en hög grad av optimism vad gäller arbetsmarknadens framtid, med Norrbotten i spetsen. Denna optimism kontrasterar mot den mer pessimistiska syn på arbetsmarknadens framtid i södra och mellersta Sverige.


Oro för Jobbförlust och AI's Roll
Även om majoriteten av svenskarna inte är oroliga för jobbförluster relaterade till ekonomiska förändringar så har oron ökat jämfört med föregående år. När det gäller AI är nästan en tiondel bekymrade över dess påverkan på arbetsmarknaden, särskilt i regioner som Södermanland och Stockholm.


Användning av AI och Kompetensutveckling
AI har börjat integreras i arbetslivet och nästan 20% av de människor som är verksamma på den svenska arbetsmarknaden använder AI-teknologin. Det finns en bred medvetenhet om att AI kan kräva stora förändringar i yrkeskompetens i framtiden.


Kompetens och Omskolning
En majoritet av svenskarna på arbetsmarknaden känner sig trygga med sin kompetens, men det finns också en öppenhet för omskolning. Något över hälften är villiga att skola om sig för att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden.


Intresse för Tillverkningsindustrin och Geografisk Mobilitet
Intresset för att arbeta inom tillverkningsindustrin växer sig allt starkare och så gör även viljan att flytta för att få arbete. Många uttrycker en vilja att byta ort för att erbjudas nya arbetsmöjligheter, vilket visar på en ökande flexibilitet på arbetsmarknaden.


Sammanfattning
Vi lever i en tid där AI inte bara förändrar sättet vi arbetar på utan också hur vi ser på vår yrkeskompetens och arbetsmarknadens geografiska dynamik. Det framträder en bild av en arbetsmarknad i förändring, där anpassningsförmåga och flexibilitet blir allt viktigare.
 

Källa: Lernias rapport Svenskarna och arbetsmarknaden 2023. Ladda ned rapporten här >>