Vad väljer ungdomar efter gymnasiet?

Vad väljer ungdomar efter gymnasiet?

Enligt en ny redogörelse från Skolverket framgår att antalet ungdomar som etablerat sig på arbetsmarknaden eller fortsatt med vidare studier direkt efter gymnasiet har ökat de senaste åren. I redogörelsen har man tittat på avgångselever läsår 2014/15 och sedan vad de gjorde år 2018. 

Efter tre år hade 54 % av alla som tagit en gymnasieexamen på ett högskoleförberedande program påbörjat studier på högskola. Bland ungdomar som tagit examen från ett yrkesprogram hade 47 % ett arbete redan det första året efter examen och 64 % tre år efter examen. 

Sammanfattat visar statistiken att ungefär 8 av 10 ungdomar hade en anställning eller studerade på högskola tre år efter gymnasieskolan. Största andel som studerande på högskolan, tre år efter avslutade gymnasiestudier, hade läst Naturvetenskapsprogrammet. Flest personer med en etablerad anställning, tre år efter avslutade gymnasiestudier, hade läst Fordons- och transportprogrammet.

Läs hela redogörelsen från skolverket här.


Elin sammanfattar:
Statistiken visar att de ungdomar som tar examen från ett yrkesprogram ofta har en anställning direkt efter avslutade studier. En bransch som ser ut att vara i behov av utbildad kompetens de kommande fem åren är transportbranschen. Framtiden ser därför ljus ut för studerande på Fordons- och transportprogrammet på gymnasiet. 

Bland ungdomar examinerade från ett högskoleförberedande program väjer majoriteten att studera vidare på högskola, efter avslutade gymnasiestudier. De flesta högskolestuderande kommer från det Naturvetenskapliga programmet. Naturvetenskapliga programmet passar den som vill varva teoretisk med praktiskt lärande, genom läsning och laborationer. Du kan läsa mer om gymnasieskolans olika utbildningsvägar här. 


Källa: skolverket och arbetsförmedlingen