Utbilda dig till Arbetsterapeut!

Utbilda dig till Arbetsterapeut!

Efter Covid-19 utbrottet pratas det om stor arbetslöshet och hård konkurrens om jobben på arbetsmarknaden. Ett yrke som är i behov av kompetens, och som väntas vara i behov av kompetens de fem närmsta åren, är Arbetsterapeut. I Idag arbetar ungefär 8 000 personer som arbetsterapeuter i Sverige och siffran väntas behöva öka för att tillgodose det framtida behovet. 

Som arbetsterapeut arbetar du med att hjälpa människor för att dessa, efter sjukdom, skada eller medfödd funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. En Arbetsterapeut ser till att patienten får de tekniska hjälpmedel som krävs för att få en fungerande vardag, detta kan vara t.ex. en rullstol eller stöd för onda leder. 

Samtidigt är du som Arbetsterapeut någon som ser till att bostad, arbetsplats och skola anpassas efter patientens behov. Syftet är att underlätta det dagliga arbetet och livet för den som behöver stöd. Du kan arbeta med patienter både enskilt och i grupp. Ditt arbete sker ofta med ett team av flera andra yrkesgrupper där ni tillsammans ger patienten en så god lösning som möjligt. Därtill arbetar du med handledning och utbildning av anhöriga och behandlingspersonal.  

Utbildning
För att utbilda dig till arbetsterapeut krävs att du går ett treårigt program på Arbetsterapeututbildningen. Utbildningen varvar praktiskt och teoretiskt arbete. Efter avslutad utbildning kan du avlägga arbetsterapeutexamen och begära ut din legitimation hos Socialstyrelsen. 

Det finns möjlighet att direkt efter godkänd examen studera vidare. Då kan du läsa en magister- eller masterexamen i arbetsterapi. Har du en masterexamen och minst fem års yrkeserfarenhet kan du gå en specialutbildning och därigenom få specialkompetens.  

Grundläggande behörighet till Arbetsterapeutprogrammet finns på Samhällsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. 

Elin sammanfattar:
Om du är lösningsorienterad och vill vara med och förbättra människors liv verkar Arbetsterapeut vara ett yrke för dig. Om du dessutom är redo att anta en arbetsmarknad med goda möjligheter till jobb nu och i framtiden vill jag tipsa dig om att kolla på Arbetsterapeutprogrammet. Din framtid ser ljus ut!

 

Källa: Arbetsformedlingen.se