Trender inom Handel Genrebild - reportage från framtid.se

Trender inom Handel

Trendspaning med Handelsrådet i Göteborg

Följande trender märktes tydligt i den svenska handeln under 2019 och kommer nog att märkas några år framöver:

 • svenskarna har på allvar börjat handla mat på nätet
 • handelskedjorna skapar i allt större utsträckning egna varumärken
 • det blir allt vanligare att influenser skapar egna varumärken
 • större "polarisering" - en del människor tenderar att lyxkonsumera i allt större utsträckning medan andra anstränger sig väldigt mycket för att leva "klimatsmart" och konsumera mindre och på ett sätt som minst påverkar miljö negativt
 • en hel del "löjliga och onödiga" prylar marknadsförs men de flesta av dem "floppar" nästan omgående
 • de flesta handlare måste ha allt större koll på sina utgifter på grund av allt mer "pressade" marginaler
 • digitalisering av fysiska produkter, exempelvis ljudböcker
 • aktörer inom handeln känner sig tvungna att använda de kommunikationskanaler som kunderna "efterfrågar", till exempel appar och instagram, men finns samtidigt kvar i de mer traditionella kanalerna i försök att möta kunderna i alla möjliga skepnader
 • snabb och smidig leverans är en av de största framgångsfaktorerna inom E-handeln


Recept för framgång inom Handel:

 1. Möt kunden i alla kanaler
 2. Satsa på egna varumärken
 3. Vässa logistiken: snabb och smidig leverans är "A och O"
 4. Följ upp alla kundkontakter


Vinnare och förlorare inom handeln?
Små renodlade återförsäljare kommer att ha det tufft ekonomiskt. Större och "bredare" aktörer, som satsar på att skapa egna varumärken och på bra kundbemötande, spås att bli handelns framtida vinnare!

 

Reportage från framtid.se, i samarbete med Handelsrådet