På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Moderna språk senast från åk 6 - nya regler från hösten 2018!

Moderna språk senast från åk 6 - nya regler från hösten 2018!

Från höstterminen 2018 träder nya regler i kraft när det gäller bl a språkundervisning på landets grundskolor. Förändringen innebär att eleverna på grundskolorna bör erbjudas möjlighet att läsa moderna språk, eller teckenspråk för hörande, senast från årskurs 6 (inom sitt Språkval).

Grundskolorna i Sverige möter de nya kraven på olika sätt; på vissa orter kommer distansundervisning i moderna språk erbjudas och på andra kommer eleverna att "bussas" till större skolor, där lärare finns som kan undervisa i moderna språk.

Det är enligt de gällande bestämmelserna mintst två av de tre moderna språken; tyska, spanska och franska - som måste erbjudas inom språkval på de svenska grundskolorna.

Angående byte av språkval
Eleven bör inte kunna hoppa av studier i moderna språk, eller byta till ett annat språk av taktiska skäl (för att på gymnasiet sedan kunna läsa samma språk från början, som nybörjarkurs). Därför ska läraren, om underlag för slutbetyget finnas, sätta betyget F, som också är ett betyg.

Om att ersätta studier i moderna språk med extraundervisning i svenska, svenska som andraspråk och/eller engelska.

- Det är möjligt att i stället för Moderna språk, eller Teckenspråk för hörande, läsa extra svenska, svenska som andraspråk och/eller engelska. Dock rekommenderas det i möjligaste mån att delta i undervisningen i moderna språk.

Fördelar med att läsa moderna språk

  • Godkänt betyg i moderna språk (som lästes som språkval på grundskolan) är det enda betyget som får f o m 2014 räknas in som 17:e betyget i betygspoäng, med vilka elever konkurrerar om gymnasieplatser. För mer info var god se GymnasieGuiden.se.
  • Om eleven kommer till gymnasiet med förkunskaper i minst ett modernt språk kan hen på gymnasiet få godkända betyg i moderna språk 3 och 4, vilket ger Meritpoäng. För mer info var god se GymnasieGuiden.se.
  • Men, även bortsett från betyg och möjlighet att komma in på sin drömutbildning, så är det bra att ha så goda kunskaper i så många språk som möjligt. Det breddar ens möjligheter på arbetsmarknaden.


    Länktips
    framtid.se/yrke/sprakyrken
    skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-grundskola/sprakval.