Fler unga vill ha ett praktiskt yrke!

Fler unga vill ha ett praktiskt yrke!

Ny statistik från en undersökning som Ungdomsbarometern gjort, visar att allt fler unga människor inte vill ha ett kontorsjobb i framtiden. Istället är det fler som ser möjligheter i praktiska yrken. Ett år in i pandemin uppger nämligen 26 procent i åldrarna 15–24 år, som deltagit i undersökningen, att de inte kan tänka sig ett kontorsjobb i framtiden. Det skulle kunna bero på att många svenskar har fått uppleva hemmakontoret under pandemin. Eller kanske har mammas eller pappas kontorsarbete känts mindre lockande när kontoret flyttat in i sovrummet.

21 procent av 15–24 åringarna har blivit mer intresserade av praktiska yrken under pandemin jämfört med tidigare. Bland de branscher som visats sig vara mest populära finns teknik, tillverkning och programmering. Siffrorna kan uppfattas som mycket goda ur näringslivets ögon. Det saknas nämligen kompetens inom dessa branscher. 

Under de tio senaste åren har antalet elever som sökt ett yrkesprogram på gymnasienivå minskat. Det skulle t.ex. kunna bero på en mindre attraktiv bild av utbildningsformen eller för lite kunskap. Bland de branscher där kompetensbristen är störst finns bland annat bygg, fordon och naturbruk. Enligt siffror från trä- och möbelindustrin kommer det att finns behov av 1000 – 1200 nya rekryteringar varje år för att möta efterfrågan inom branschen. Den ökade andelen unga som verkar eftersträva ett praktiskt arbete i framtiden är alltså en positiv signal för branschen. 

I Ungdomsbarometerns undersökning har man låtit unga beskriva praktiska yrken respektive kontorsjobb med några ord. De praktiska yrkena ses som sociala, roliga och framtidssäkra medan kontorsjobben beskrivs som välbetalda, framtidssäkra och enformiga. Nästan varannan tillfrågad vill ha ett kreativt jobb där man får skapa något fysiskt. 58 procent menar att ett kontorsjobb är mindre kreativt än ett arbete inom tillverkning och teknik. 


Elin sammanfattar:
Under pandemin har flera branscher och arbetsplatser tvingats ställa om. För en del har det inneburit framgång medan det för andra har varit mindre lönsamt. Något som är positivt är dock den förändrade och förbättrade bilden av praktiska yrken och yrkesutbildningar. Många branscher skriker efter utbildad kompetens inom dessa områden. Fler som väljer att utbilda sig inom yrkesprogrammen skulle därför kunna vara med och bidra till en mer balanserad arbetsmarknad i framtiden. 

Näringslivet skriker efter kompetens inom en rad branscher där tillverkande industrier och tekniska bolag bara är ett fåtal av dem. Inom flera branscher finns det goda möjligheter till anställning och i flera fall en god inkomst redan inom de första åren efter examen. 

Står du inför gymnasieval snart? Glöm då inte bort att kika på yrkesprogrammen också. Det är en myt att dessa program inte ger dig samma förutsättningar som de högskoleförberedande programmen. Du som läser ett yrkesprogram har nämligen rätt till att läsa kompletterande kurser som ger dig högskolebehörighet och därmed samma möjligheter till vidare studier som ett högskoleförberedande program. 

Vill du ändra bana senare i livet och utbilda dig inom ett yrke? Glöm inte kika in yrkeshögskolans utbildningar. En utbildning via yrkeshögskolan leder i många fall till en anställning direkt efter examen. Det speciella med yrkeshögskolans utbildningar är att de enbart startar om det finns efterfrågan och behov från näringslivet. 

Så om du går i tankarna att börja studera är yrkesutbildningar ofta ett säkert kort. 

På Framtid.se kan du läsa mer om olika yrken och här hittar du mängder av
YH-anordnare.

Lycka till!


Källor: arbetsmiljoforum.se