Examinerade vid yrkeshögskolan får jobb! Genrebild - reportage från framtid.se

Examinerade vid yrkeshögskolan får jobb!

Examinerade från yrkeshögskolan får fortsatt jobb trots pandemin. Det visar statistik som MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, har tagit fram. En siffra med stor betydelse är andelen som är i arbete ett år efter sin examen. Mellan 2017 – 2019 uppnåddes en ny högsta nivå där 93 procent fick jobb senast ett år efter sin examen. 

Men precis som totalen på arbetsmarknader sjönk också andelen examinerade från yrkeshögskolan på arbetsmarknaden när pandemin slog till. Då var andelen examinerade i jobb, ett år efter sin examen, 87 procent. Ser man till siffrorna för år 2020 ser trenden däremot ut att vara på väg uppåt igen. Under året steg andelen nämligen till 89 procent. 

Dessa siffror tyder på att det varit relativt enkelt för examinerade från yrkeshögskolan att få ett jobb efter sin examen. De områden där flest har fått jobb är Hälso- och sjukvård och socialt arbete, Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske samt Transporttjänster. Inom området för Transporttjänster fick 2 av 3 jobb hos en arbetsgivare där de gjort minst en LIA-period. 

LIA (lärande i arbete) är en form av praktik som används inom yrkeshögskolan där utbildningen innehåller yrkesförlagd studietid ute hos en arbetsgivare. Just LIA har konstaterats som ett vinnande koncept. 2020 fick 52 procent en anställning hos en arbetsgivare där de haft minst en LIA-period. 

På sikt ser utbildningar inom digitalisering, automatisering och klimatomställning ut att vara aktuella. 

Här hittar du hundratals YH-utbildningar som leder till jobb >>


Elin sammanfattar:
För att yrkeshögskolan ska vara så effektiv som den är krävs näringslivets engagemang i utbildningarna. Under pandemin har näringslivet, av förklararliga skäl, i perioder haft svårare att engagera sig och lägga tid på samarbetet. Men som statistiken visar ser näringslivet ut att vara på väg att öppna upp igen. 

Fram till och med och under pandemin har yrkeshögskolan visat sig vara ett bra alternativ för den som snabbt vill komma ut på arbetsmarknaden. Och som siffrorna bekräftar är LIA ett bra sätt att lära känna arbetsgivare inom branschen. 

Något som kan vara bra att veta är att alla yrkeshögskolans utbildningar är starkt förankrade i näringslivets kompetensbehov. En utbildning på yrkeshögskolan startar enbart om det finns efterfrågan från näringslivet, vilket också innebär att examinerade från utbildningarna ofta är eftertraktade efter avslutad utbildning. Många gånger kan du som studerande vid yrkeshögskolan ha en anställning redan innan du tagit din examen. 

Så om du inte har tittat på utbildningar via yrkeshögskolan kan dessa vara ett bra alternativ eller komplement till andra utbildningar. 


Källor: Myndigheten för yrkeshögskolan

 

Reportage från framtid.se