Yrkeshögskolans goda resultat

Yrkeshögskolans goda resultat

Yrkeshögskolans goda resultat fortsätter!

Myndigheten för yrkeshögskolan meddelar att den senaste rapporten ”Studenternas sysselsättning 2020” (2021) visar på fortsatt goda resultat.

Rapporten baseras på årliga enkätundersökningar som myndigheten genomför bland de tidigare studenter som tagit examen från en yrkeshögskoleutbildning.

I rapporten bekräftas det på nytt att examinerade från yrkeshögskolan mycket väl tillgodoser arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft.

Av dem som tog en yrkeshögskoleexamen under året 2019 var 87% i arbete 2020, visar rapporten från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

En trolig förklaring till det mycket goda resultatet kan vara praktiken, LIA – Lärande i arbete. Många av de examinerade har fått arbete på eller via den LIA-platsen som de varit på under sin yrkeshögskoleutbildning.

LIA är en framgångsfaktor inte bara för de studerande men även för arbetsgivarna.
Arbetsgivaren får genom LIA den kompetens som företaget eller organisationen är i behov av. 

Hitta olika YH-utbildningar här.